Veidos

Lars Adelskogh

 

IN ENGLISH / PÅ ENGELSKA

EN ESPAÑOL / PÅ SPANSKA

AUF DEUTSCH / PÅ TYSKA

Om Veidos

TEXTER OM FJÄRDE VÄGEN

Fjärde vägen, del ett

Fjärde vägen, del två

Människans fem skyldigheter

Fyra centra och deras funktioner

Formativt tänkande

 

PSYKOLOGIN FÖR MÄNNISKANS MÖJLIGA UTVECKLING AV P. D. OUSPENSKY

Första föreläsningen

Andra föreläsningen

Tredje föreläsningen

Fjärde föreläsningen

Femte föreläsningen

 

FJÄRDE VÄGEN AV P. D. OUSPENSKY

Förord

Kapitel I

Kapitel II

Kapitel III

Kapitel IV

Kapitel V

Kapitel VI

Kapitel VII

Kapitel VIII

Kapitel IX

Kapitel X

Kapitel XI

Kapitel XII

Kapitel XIII

Kapitel XIV

Kapitel XV

Kapitel XVI

Svensk och engelsk terminologi

 

DR NICOLLS PSYKOLOGISKA KOMMENTARER

Att kräva hänsyn och att visa hänsyn

 

SKOLDAGAR

Regler att lyda

Kort om arbete i esoteriska grupper

Modell för utvärdering av gruppmöten

Övningar: del ett

Övningar: del två

Övningar: del tre

Kunskap

Vara

Tänkande

Förståelse

Skola

Vägen

Vandrarna

Insikt

Urskillning

Förverkligande

Vilja

Enhet

Visdom

Intelligens

Verksamhet

Själverinring

Själviakttagelse

Samvete

Icke-identifiering

Rätt inställning

 

VÄGEN OCH DESS VANDRARE

Hela boken som pdf

 

KRITIKKULTUREN AV PROF. KEVIN MACDONALD

Företal

Kapitel 1: Judar och den radikala kritiken av den icke-judiska kulturen: inledning och teori

Kapitel 2: Den boasianska skolan i antropologin

Kapitel 3: Judar och vänstern

Kapitel 4: Det judiska engagemanget i den psykoanalytiska rörelsen

Kapitel 5: Frankfurtskolan för social forskning

Kapitel 6: Den judiska kritiken av den icke-judiska kulturen: en repris

Kapitel 7: Judisk inblandning i formandet av Förenta staternas invandringspolitik

Kapitel 8: Slutsats: Vart går judendomen och Västerlandet?

Förklaring av vissa i Kritikkulturen förekommande termer

Om författaren

 

KVANTITETENS HERRAVÄLDE OCH TIDENS TECKEN AV RENÉ GUÉNON

Företal

Kapitel I: Kvalitet och kvantitet

Kapitel II: "Materia signata quantitate"

Kapitel III: Mått och manifestation

Kapitel IV: Rumlig kvantitet och kvalificerat rum

Kapitel V: Tidens kvalitativa bestämningar

Kapitel VI: Individuationens princip

Kapitel VII: Enhetlighet mot enhet

Kapitel VIII: Gamla hantverk och modern industri

Kapitel IX: Namnlöshetens två betydelser

Kapitel X: Statistikens illusion

Kapitel XI: Enhet och "enkelhet"

Kapitel XII: Hatet till hemligheten

Kapitel XIII: Rationalismens postulat

Kapitel XIV: Mekanism och materialism

Kapitel XV: Illusionen om det "vanliga livet"

Kapitel XVI: Penningens urartning

Kapitel XVII: Världens stelnande

Kapitel XVIII: Vetenskaplig mytbildning och popularisering

Kapitel XIX: Historiens och geografins gränser

Kapitel XX: Från klotet till kuben

Kapitel XXI: Kain och Abel

Kapitel XXII: Metallhanteringens betydelse

Kapitel XXIII: Tiden förvandlad till rum

Kapitel XXIV: På väg mot upplösningen

Kapitel XXV: Rämnorna i den Stora Försvarsmuren

Kapitel XXVI: Schamanism och svartkonst

Kapitel XXVII: Psykiska lämningar

Kapitel XXVIII: Etapperna i den antitraditionella aktionen

Kapitel XXIX: Avvikelse och omstörtning

Kapitel XXX: Symbolernas omkastning

Kapitel XXXI: Tradition och traditionalism

Kapitel XXXII: Nyspiritualismen

Kapitel XXXIII: Den samtida intuitionismen

Kapitel XXXIV: Psykoanalysens skadeverkningar

Kapitel XXXV: Sammanblandningen av det psykiska och det andliga

Kapitel XXXVI: Pseudoinitiationen

Kapitel XXXVII: Bedrägeriet med "profetior"

Kapitel XXXVIII: Från antitraditionen till kontratraditionen

Kapitel XXXIX: Den stora parodin eller den förvända andligheten

Kapitel XL: En världs slut

 

KVANTITETENS HERRAVÄLDE OCH TIDENS TECKEN AV RENÉ GUÉNON

Hela boken som pdf

 

JUDISK HISTORIA, JUDISK RELIGION − TYNGDEN AV TRE TUSEN ÅR AV ISRAEL SHAHAK

Förord av Gore Vidal

Kapitel 1: En sluten utopi?

Kapitel 2: Fördomar och undanflykter

Kapitel 3: Ortodoxi och tolkning

Kapitel 4: Historiens tyngd

Kapitel 5: Lagarna mot icke-judar

Kapitel 6: Politiska konsekvenser

Noter och hänvisningar

Efterskrift: Ur den hebreiska pressen i Israel

 

UR ROBOTARNAS UPPROR AV DAVID ICKE

9 Vetenskapen härskar

10 Världen i krig

11 Stort är skönt?

12 Den nya världsordningen

19 Utnyttjandet av anden

20 Jorden behöver vårt uppror

 

ARTIKLAR JAG SKREV FÖR TIDSKRIFTEN NEXUS NYA TIDER

Vad Pytagoras lärde om livets mening, del 1

Vad Pytagoras lärde om livets mening, del 2

Vad Pytagoras lärde om livets mening, del 3

Vandrare mellan världar, del 1

Vandrare mellan världar, del 2

Vandrare mellan världar, del 3

Den oheliga triangeln

Den nya världsordningens nätverk, del 1

Den nya världsordningens nätverk, del 2

Vae victis!

 

VAD SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

INTE VILL ATT DU SKALL LÄSA

(Ett godkänt examensarbete,

numera avlägsnat från SLUs hemsida)

Andlig växtodling, historiesyn och kunskapsteori

 

METAKRITIK AV NYANDLIGHET

Kommissarie Clouseau och fallet "religionskitsch"

 

ZANONI AV EDWARD BULWER-LYTTON

Inledning

Första boken: Musikern

Andra boken: Konst, kärlek och underverk

Tredje boken: Teurgi

Fjärde boken: Tröskelns väktare

Femte boken: Elixirets verkningar

Sjätte boken: Vantron överger tron

Sjunde boken: Skräckväldet

 

ANDRA SKÖNLITTERÄRA TEXTER

Vara vaken är allt

Barnavdelningen

Folket

Klyftan

Ett kommande släkte

Ring runt solen

Vad döda berättar

Om försvunna människor

 

ANNAT INSPIRERAT OCH INSPIRERANDE

Första strålens välsignelse

Hymn till Visdomen

Allegorin om grottan

Att avslöja det stora bedrägeriet

En resa till kunskapen om livet efter detta

Visdomsmästarnas undervisning i åtta punkter

Nordens lovvärda dygder

Ur en predikan av Ibn al-Jauzi

 

LÄNKAR TILL VÅRA SYSTERHEMSIDOR

Förlagsstiftelsen Henry T. Laurencys officella webbplats

Hylozoiska studier

Rapporter från fängelseplaneten

Veidos AB

Föreningen Kunskap för människans harmoniska utveckling

 

KONTAKT

adelskogh@yandex.com