MÄNNISKANS FEM SKYLDIGHETER

fem slag av daglig strävan och ansträngning enligt G. I. Gurdjieff

 

1. Bevara ditt liv. Var rättvis mot kroppen; tillgodose dess behov; behandla den såsom en god husbonde behandlar en god tjänare.

2. Finn din plats i helheten. Förstå tillvarons mening och mål. Lär dig allt mer om lagarna för hur världen skapas och upprätthålles.

3. Utveckla dig. Ständigt, outtröttligt behov av att fullända det egna varat. Förbättra ditt vara genom att göra ansträngningar inifrån varat.

4. Hjälp andra att utvecklas. Bistå dina medvarelser i att fulländas på snabbaste sätt.

5. Betala igen. För att lätta Skaparens börda, betala igen med tacksamhet och ansträngning för att Utvecklingen har hjälpt dig att komma dit där du är.

 

Ur The Unknowable Gurdjieff av Margaret Anderson. Översättning av Lars Adelskogh.