... om de som riktigast har bedömt de fel och brister, som vidlåder vår tidsålders mentalitet, i allmänhet intagit en helt negativ hållning eller framträtt endast för att föreslå motåtgärder, som är nära nog betydelselösa och alldeles oförmögna att hejda den på alla områden tilltagande oordningen, är det därför att de saknat kunskapen om verkliga principer alldeles liksom de som tvärtom envisas med att beundra det föregivna ”framåtskridandet” och att bedraga sig själva om dess ödesdigra resultat.

René Guénon

 

Rapporter från fängelseplaneten

Lars Adelskogh

 

OBAMA

Lurade igen?

Västmakternas stormanlopp mot rättssamhället

 

BUSH

Det israeliska ursprunget till Bush den yngres krig

Vilkas krig?

 

EU

Att slå tillbaka mot imperiet

 

IMPERIET RÖNER MOTSTÅND

Snatteri med förhinder

Hur Hizbollah besegrade Israel

200 israeliska krigsförbrytare

 

ATT GENOMSKÅDA PROPAGANDAN

Forum för levande historia

Statlig myndighet spelar bluffpoker

Jag är Israel

I solidaritet är vi alla palestinier

Lars Adelskogh debatterar "Förintelsen" med Thomas Nydahl och Johan Lundberg

Det som verkligen hände i Gaza

Öppet brev till Folket i Bild/Kulturfront

Vad är värre: antisemitism eller antigojism?

Förintelser före "Förintelsen"

Tron på "Förintelsen" - en falsk religion

Judarnas etniska rensning av Palestina

 

    EN TOM SÄCK KAN INTE STÅ

(min likabenämnda bok. 2007 års upplaga, utökad och förbättrad)

En tom säck kan inte stå

 

ROBERT FAURISSON

Revisionismens segrar

 

ATT FÖRSTÅ DET JUDISKA INFLYTANDET

av Kevin MacDonald

Del 1: Egenskaper som bildar bakgrund till den judiska aktivismen

Del 2: Sionismen och judendomens inre dynamik

Del 3: Neokonservatismen såsom en judisk rörelse

 

ISRAELLOBBYN OCH FÖRENTA STATERNAS UTRIKESPOLITIK

(ur den likabenämnda boken av Mearsheimer och Walt)

Kapitel 7: Lobbyn kontra palestinierna

 

REVOR I TÄCKELSET

Italiens förre president: CIA och Mossad låg bakom 11 september

 

Åter till Veidos