Välkommen till sajten Livskunskap!
Hylozoikens vänner i Norden
 Den esoteriska kunskapstraditionen i bokform! 

Startsida

Författare (böcker)

Böcker (HTL)

Forum

Gästbok

Kontakt

Länkar

Status

Sök

Kritik?

Boktitel (info) Läs
Nattlektioner [sv]
 

Viola Petitt Neal & Shafica Karagulla

Viola Petitt Neal & Shafica Karagulla
Om författarna

Viola Petitt Neal föddes i Förenta Staterna. Alltifrån tidig ungdom var hon intresserad av många slags kunskap. Sin grundutbildning erhöll hon vid Maryville College i Tennessee med såväl kemi som filosofi som huvudämnen. År 1930 begav hon sig till Mellanöstern, där hon undervisade i matematik och naturvetenskapliga ämnen både i Beirut och Kairo. Under andra världskriget fortsatte hon sina studier i England, först i Oxford och senare i London. Det var vid London University hon avlade filosofie doktorsexamen. Hennes avhandling rörde Mellersta österns hemliga religioner. I mitten av fyrtiotalet kom hon till Los Angeles. Där arbetade hon som skriftställare; bland annat skrev hon manuskriptet till filmen Dorian Grays porträtt. År 1950 grundade hon tillsammans med sin man Biometric Research Foundation, en inrättning för psykologisk rådgivning. Samtidigt började hon undervisa i den uråldriga visdomsläran, även kallad esoteriken, och ägnade sig åt detta till sin bortgång. Hon medverkade med Shafica Karagulla vid tillkomsten av dennas bok Breakthrough to Creativity – Your Higher Sense Perception, som utkom år 1967. Hon höll även många föreläsningar vid universitet och högskolor i hela staten Kalifornien. Sedan tidig barndom visste hon med sig om att vara lärjunge i en ashram (avdelning) av vår planets andliga hierarki. Därmed var hon också medveten om den oerhörda, glädjefyllda verklighet som ligger bakom den värld skenet förmår oss att tro vara den enda existerande. I sin diktsamling Fragments of Experience – A Spiritual Journey, som utkom år 1978, gav hon ett symboliskt uttryck åt en del av sina erfarenheter från Vägen. Viola Petitt Neal lämnade denna världen den 7 augusti 1981.

Shafica Karagulla föddes i Turkiet men växte upp och erhöll sin grundutbildning i Libanon; år 1940 avlade hon medicine doktorsexamen vid Amerikanska universitetet i Beirut. Hon genomgick därefter specialistutbildning i psykiatri vid Royal College of Physicians i London och utexaminerades därifrån år 1948. År 1950 blev hon ledamot av Royal College of Physicians of Edinburgh. Åren 1947-1950 ägnade hon sig åt neurologisk och psykiatrisk forskning vid University of Edinburgh i Skottland. Åren 1952-1956 fortsatte hon med sin forskning i kanadensiska Montreal, först vid institutionen för neurologi och neurokirurgi vid McGill University och sedan vid Montreal Neurological Institute, där hon tillsammans med dr Wilder Penfield studerade och behandlade patienter, som led av hallucinationer till följd av temporallobsepilepsi. Hennes forskningsresultat publicerades i medicinsk fackpress. År 1957 utnämndes dr Karagulla till biträdande professor i psykiatri vid State University of New York. Vid denna tid hade hon, som hon själv sade, börjat inse att det inte bara finns två slags psykiska tillstånd – normalt och abnormt – utan även ett tredje: super- eller övernormalt. Detta tredje tillstånd, som hon kom att kalla högre sinnesförnimmelse (higher sense Perception) fångade alltmer hennes intresse. År 1959 började hon på allvar utforska dessa anlag till högre medvetenhetsförmågor. När hon inte kunde bedriva sådan forskning inom sitt psykiatriska fack, lämnade hon den statliga professuren och tillträdde chefskapet för en privat finansierad forskningsstiftelse, Higher Perception Research Foundation. Med detta arbete var hon sysselsatt till sin bortgång. Vid sidan om sådana "synska" och "mediala" personer, som med sin exhibitionism och sina anspråk gjort sig kända bland allmänheten och löjliga inför de seriöst intresserade, finns en helt annan kategori av genuina psykiska begåvningar. Dessa är snarast skygga inför allmänhetens intresse, många helt förtegna om sina gåvor. Men när det nu blev känt att en högt meriterad vetenskapskvinna ville få kontakt med sådana personer för att seriöst studera deras förmågor, ordnades det, diskret och effektivt, att hon fick träffa dem den ena efter den andra. Sina erfarenheter med och av dessa märkliga människor beskrev hon i den fängslande boken Breakthrough to Creativity – Your Higher Sense Perception, som utgavs första gången år 1967 och sedan gått ut i många upplagor samt även översatts till flera språk, däribland danska och isländska (dock ej ännu svenska). Sommaren 1985 omtalade dr Karagulla för oss, att hon "inom ett år" ämnade publicera en bok, som i detalj skulle redogöra för hennes forskning om energicentra i människans (för normalindividen) osynliga höljen vid såväl hälsa som sjukdom. Klärvoajanta iakttagelser och bekräftade medicinska diagnoser skulle jämföras med varandra. Något liknande hade aldrig tillförne publicerats, så det lovade att bli ett epokgörande verk. När vi redan våren därpå fick budet att dr Karagulla hastigt gått bort (12 mars 1986), kändes det som en svår förlust också därför att denna sista bok aldrig hann ges ut. Desto mer glädjande var det, när boken trots allt kom, tre år senare: The Chakras and the Human Energy Fields. Som medförfattare står Dora van Gelder Kunz, den exceptionella klärvoajanta begåvning dr Karagulla använde i sin forskning. Mrs Kunz, som alltjämt är i livet, fick sin första träning av en av vår tids verkligt stora esoteriska kapaciteter, biskop C. W. Leadbeater. Den nämnda boken finns inte översatt till svenska, men den amerikanska utgåvan tillhandahålls av Foinix Förlag.

Ovanstående text utgör kapitlet Om författarna. Kapitlet ingår i boken Nattlektioner.
Copyright © 1992 Foinix Förlag, Institutet för hylozoiska studier.
Första upplagan november 1992.

Esohyldbase v1.02, Guestbook v0.5, Linkgen v0.3 Copyright © 2004-2009 Hylozoikens vänner i Norden
Web Wiz Forums version 7.9 Copyright © 2001-2004 Web Wiz Guide