Välkommen till sajten Livskunskap!
Hylozoikens vänner i Norden
 Den esoteriska kunskapstraditionen i bokform! 

Startsida

Författare (böcker)

Böcker (HTL)

Forum

Gästbok

Kontakt

Länkar

Status

Sök

Kritik?

Boktitel (info) Läs
Människans sju principer [eng]
De kristna idealens samhällsomdanande makt [n/a]
Den uråldriga visdomen [eng]
Det högre livets lagar [eng]
Döden och sedan? [eng]
En inledning till Yoga (fyra föreläsningar) [eng]
En självbiografi (Utkast till en självbiografi) [eng]
Esoterisk kristendom [eng]
Fyra världsreligioner [n/a]
Hjärtats lära [eng]
I förgården [n/a]
Karma, Lagen om orsak och verkan. [eng]
Kriget och vad det lärt oss om broderskap [n/a]
Livets gåta [eng]
Broderskap [n/a]
Självet och dess höljen (4 föreläsningar) [eng]
Vårt liv i tre världar [sv]
Vad är teosofi. Sex föreläsningar [n/a]
Uppfostran i den nya tiden [n/a]
Tider som stunda [n/a]
Teosofin och den nya psykologien [n/a]
Lärjungaskapets väg [eng]
Tankekraft [eng]
Mystik [eng]
Själfvet + Karma [n/a]
Reinkarnationen eller återfödelsen [eng]
Populär teosofi [n/a]
Om reinkarnationen [eng]
Vald bok!Mästarna [eng]
Äktenskapet [n/a]
Teosofi [eng]
 

Mästarna

Mästarna
Förord

Vid tanken på Mästarna i den Vita Logen, mänsklighetens äldre Bröder, går det alltid en skälvning genom människors hjärtan och varje ord om Dem mottages med glädje och iver. Man anser inte längre i västerlandet, att det ligger något onaturligt i föreställningen om dessa mäktiga Väsen, dessa Fullkomliga Människor. Det är som om den åsikten aldrig funnits. Man har nu fått klart för sig att tillvaron av sådana Varelser är något naturligt och att, om evolutionen är ett faktum, så äro också dessa, de mest fulländade resultaten därav, en naturnödvändighet. Många människor har börjat att i flydda tiders mäktiga gestalter se bevis för tillvaron av Dem vi kalla Mästare, och då förnuftet igenkänner Dem i det förflutna, söker hoppet ivrigt finna Dem i det närvarande.

Och vidare. Det finnes en ständigt växande skara i vår mitt, av både öster- och västerlänningar, som lyckats finna Mästarna, och i vilkas sinnen därför tvivlet om Deras tillvaro för alltid sopats bort. Vägen till Dem står öppen och de som söka, skola finna.

Må denna lilla bok locka en eller annan att söka de stora Lärarna. Jag, som känner Dem, kan inte göra mina bröder någon större tjänst än inge dem mod att börja det sökande, vars lön är sådan, att inga ord kunna skildra den.

ANNIE BESANT

--> Read the book now <--


Esohyldbase v1.02, Guestbook v0.5, Linkgen v0.3 Copyright © 2004-2009 Hylozoikens vänner i Norden
Web Wiz Forums version 7.9 Copyright © 2001-2004 Web Wiz Guide