Välkommen till sajten Livskunskap!
Hylozoikens vänner i Norden
 Den esoteriska kunskapstraditionen i bokform! 

Startsida

Författare (böcker)

Böcker (HTL)

Forum

Gästbok

Kontakt

Länkar

Status

Sök

Kritik?

Boktitel (info) Läs
Människans sju principer [eng]
De kristna idealens samhällsomdanande makt [n/a]
Den uråldriga visdomen [eng]
Det högre livets lagar [eng]
Döden och sedan? [eng]
En inledning till Yoga (fyra föreläsningar) [eng]
En självbiografi (Utkast till en självbiografi) [eng]
Esoterisk kristendom [eng]
Fyra världsreligioner [n/a]
Hjärtats lära [eng]
I förgården [n/a]
Karma, Lagen om orsak och verkan. [eng]
Kriget och vad det lärt oss om broderskap [n/a]
Livets gåta [eng]
Broderskap [n/a]
Självet och dess höljen (4 föreläsningar) [eng]
Vårt liv i tre världar [sv]
Vad är teosofi. Sex föreläsningar [n/a]
Uppfostran i den nya tiden [n/a]
Tider som stunda [n/a]
Teosofin och den nya psykologien [n/a]
Lärjungaskapets väg [eng]
Tankekraft [eng]
Mystik [eng]
Själfvet + Karma [n/a]
Reinkarnationen eller återfödelsen [eng]
Populär teosofi [n/a]
Om reinkarnationen [eng]
Mästarna [eng]
Äktenskapet [n/a]
Teosofi [eng]
 

Annie Wood Besant

Annie Wood Besant
Föredrag av Radha Burnier

TID EFTER ANNAN finner vi i mänsklighetens historia att vissa individer framstår som ledstjärnor. En sådan människa var Annie Besant. Fel och brister kan hon ha haft. Men hennes förtjänster var så stora och hennes personliga egenskaper så enastående, att hennes misstag förbleknar i jämförelse med vad hon uträttade och vad hon var.

Annie Besant var en sökare, hon var religiös, och när hon senare gick ur kyrkan sade hon att hon gjorde detta inte för att hon ogillade religionen utan emedan hon var alltför religiös - religiös ut i fingerspetsarna! Hon tog därför inte lätt på kristendomen utan studerade evangelierna med stort allvar, ja, hon fördjupade sig i dem, jämförde dem inbördes och fann flera motsägelser. Hon ställde frågor om varför de skilde sig åt men uppmanades att ej ställa sådana frågor. Men med sin läggning kunde hon inte sluta med att ställa frågor. Ty, säger hon, hon bar inom sig ett bjudande krav att finna sanningen.

Om vi önskar förstå hennes liv är det viktigt att känna till detta karaktärsdrag. För henne var sanningen viktigare än allt annat. Långt senare eller 1889, när hon höll ett föredrag i The Hall of Science i London om "Varför jag blev teosof, sade hon:

Ett oemotståndligt krav tvingar mig att säga sanningen så som jag uppfattar den, vare sig det behagar er eller ej, vare sig det medför beröm eller klander. Till varje pris måste jag upprätthålla min lojalitet med sanningen. Till priset av vänskap och kontakter med mina medmänniskor! även om sanningen leder mig ut i det okända, måste jag följa den! Må sanningen beröva mig allt det jag älskar, jag följer den. Må den krossa mig, jag förlitar mig likväl på den. Jag önskar ingen annan inskrift på min gravsten än denna: Hon sökte följa Sanningen.

Och det blev verkligen så att denna…

Klicka här för att läsa hela föredraget!


Esohyldbase v1.02, Guestbook v0.5, Linkgen v0.3 Copyright © 2004-2009 Hylozoikens vänner i Norden
Web Wiz Forums version 7.9 Copyright © 2001-2004 Web Wiz Guide