Välkommen till sajten Livskunskap!
Hylozoikens vänner i Norden
 Den esoteriska kunskapstraditionen i bokform! 

Startsida

Författare (böcker)

Böcker (HTL)

Forum

Gästbok

Kontakt

Länkar

Status

Sök

Kritik?

Boktitel (info) Läs
En avhandling om kosmisk eld [eng]
Mänsklighetens problem [eng]
Nationernas öden [eng]
Ockult meditation [eng]
Telepati och eterkroppen [eng]
Utbildning i den nya tidsåldern [eng]
Atomens medvetande [eng]
En självbiografi [eng]
Från intellekt till intuition [eng]
Jesu invigningar [eng]
En avhandling om kosmisk magi [eng]
Esoterisk astrologi [eng]
Esoterisk läkekonst [eng]
Esoterisk psykologi I [eng]
Esoterisk psykologi II [eng]
Glamour - ett världsproblem [eng]
Invigning [eng]
Kristi återkomst [eng]
 

Alice Ann Bailey

Alice Ann Bailey
Alice A. Baileys 30-åriga (1919-1949) mentalt telepatiska samarbete med Tibetanen - Mästaren Djwhal Khul - resulterade i 19 böcker, som nedtecknades genom ett slags diktamen. Under denna tid skrev hon också 5 egna böcker.

Alice A. Bailey (A.A.B.) började såsom missionär för att såsom 35-åring underkasta kristna dogmerna kritisk analys. Hennes latenta vetande (hon hade i ett tidigare liv varit lärjunge i planethierarkiens andra departement) började vid reflexionsarbetet att vakna. Hon kom i kontakt med adyarteosofien och trodde sig ha funnit kunskapen, för att snart inse, att hon 'endast vandrat in i en ny sekt'. Det stod snart (1919) klart för henne, att teosofiska samfundet icke längre hade någon förbindelse med planethierarkien. år 1923 grundade hon i New York en egen skola, Arcane School, som fick i uppdrag att publicera vad planethierarkiens nyutsedde sekreterare (D.K.) ansåg tiden vara inne meddela av nya esoteriska fakta.

Det var planethierarkiens sekreterare, 45-jaget D.K., som försåg Blavatsky med materialet till Secret Doctrine. Under åren 1919 - 1949 dikterade han en rad arbeten för A.A.B.

I november 1919 trädde han i förbindelse med A.A.B. Med sin förmåga av klärådiens, sin litterära bildning, sedan gammalt lärjunge till K.H., ansågs hon särskilt lämpad såsom mottagare och överbringare av den esoteriska kunskap D.K. ville delge mänskligheten. Han dikterade för henne c:a 18 esoteriska verk under 30 års tid (1919 - 1949).

Ovanstående text är utvalda stycken ur Henry T Laurencys uppsats Alice A. Bailey och D.K.. Uppsatsen ingår i boken Livskunskap Tre, utgiven 1989.
Copyright © Förlagsstiftelsen Henry T. Laurency 1989.

Varje bokpresentation utgörs av den resume' som alltid brukar finnas på den aktuella bokens baksida. Tilläggen inom parantes är kommentarer gjorda av Ulf Hallingström.

Esohyldbase v1.02, Guestbook v0.5, Linkgen v0.3 Copyright © 2004-2009 Hylozoikens vänner i Norden
Web Wiz Forums version 7.9 Copyright © 2001-2004 Web Wiz Guide