Välkommen!!!
Välkommen till denna lilla oas på internet!!!


Hylozoikens vänner i Norden vill vara,
ett kontaktnät för likasinnade,
ett informationsnät för kunskapssökare,
en vänkrets för hylozoikstuderande
och framför allt
en stödgrupp som ska
medverka till att sprida
kännedom om Laurencys skrifter.


Läs senaste nytt om hemsidan!!!


OBS --> Besök gärna sajten Livskunskap! <-- OBS
Välkommen till sajten Livskunskap!
Sajten är tänkt att bli den nya platsen på nätet för
'Hylozoikens väner i Norden'!
VARMT VÄLKOMNA!!!Den stora åkallelsen


Från Ljusets punkt i Guds Sinne(Solsystemets kollektivmedvetenhet)
Låt ljus strömma in i människornas sinnen.
Låt Ljus stråla ned över Jorden.

Från Kärlekens punkt i Guds Hjärta(Planethierarkien)
Låt kärlek strömma in i människornas hjärtan.
Må Kristus(Planethierarkien) återvända till Jorden.

Från det centrum där Guds Vilja(Planetregeringen)
är känd
Låt människornas små viljor ledas av ett högre syfte-
Det syfte som Mästarna känner och tjänar.

Från det centrum som vi kallar mänskligheten
(människor av god vilja)
Låt Kärlekens och Ljusets Plan ta form
Och må den försegla dörren till det onda.

Låt Ljus, Kärlek och Kraft återupprätta Planen på Jorden.


Skönheten och styrkan i denna Invokation ligger i dess enkelhet och i att den uttrycker vissa centrala sanningar som alla normalt accepterar - sanningen att det finns ett grundläggande förnuftigt Väsen som vi vagt gett namnet Gud; sanningen att det bakom allt yttre sken är kärlek som är universums drivkraft; sanningen att en upphöjd Individualitet, av de Kristna kallad Kristus, kom till jorden och förkroppsligade denna kärlek för att vi skulle kunna förstå; sanningen att både kärlek och intelligens är effekter av det som kallas Guds Vilja; och slutligen den självklara sanningen att det endast är genom mänskligheten själv som den gudomliga Planen kan förverkligas.

Ovanstående text är hämtad ur Alice A. Baileys bok Invigning.