*** SENASTE NYTT ***

020724 - The Inner Life I och II av C W Leadbeater - hela böckerna
En liten bild

Our evening "Talks" at the Theosophical Headquarters at Adyar have become quite an institution, and a very considerable amount of information, due to new research, often arising from some question put by a student, is given in this friendly and intimate circle. Our good Vice-President, Sir S. Subramania Iyer, found so much help and illumination from these talks, that he earnestly wished to share his pleasure with his brethren in the outer world, and gave a sum of money to help in their publication. I cordially endorse his view of their value, and commend this volume and those which will follow it to the earnest study of all our members. A second series is ready for the press, but the date of its issue will depend partly on the reception given to the present.
ANNIE BESANT

Gå till C W Leadbeater

Konverterad till PDF av Martin Udden . Ett stort tack till Martin för detta :-))).

020626 - Snabblänkar till onlineböcker
En liten bild

Nu finns samtliga länkar till alla onlineböcker som existerar på denna site samlade på en och samma sida.

Mvh Mikael Sivebratt

Gå till Bokdirekt

020315 - Fjärde dimensionen av C W Leadbeater - hela boken
En liten bild

Det ämne jag i dag skall tala om är icke lätt, men jag tror att de här församlade kommit så långt, att de är villiga att offra den möda, som fordras för att förstå det. Idén om den fjärde dimensionen, som även omfattas av teosofien, hjälper oss mycket att rätt förstå vissa av de teosofiska lärorna....

Gå till C W Leadbeater

Överförd till wordformat av Christine Kommentisch. Ett stort tack till Christine för detta :-))).

020311 - Andra sidan döden av C W Leadbeater - en del av kapitel I
En liten bild

Döden är ett ämne, som måste äga djupaste intresse för var och en, både därför, att det enda, som med absolut visshet kan förutsägas om alla människors framtid, är just detta, att de en dag skola dö, och i ännu högre grad därför, att knappast...

Gå till C W Leadbeater

Inskriven av Mikael Sivebratt.

020309 - Vårt liv i tre Världar av A W Besant - hela boken
En liten bild

Min avsikt med denna lilla bok är att teckna ett människolivs förlopp i de tre världar, där genomsnittsindividens utveckling framskrider. Vi skola följa människan...

Gå till A W Besant

Överförd till wordformat av Christine Kommentisch. Ett stort tack till Christine för detta :-))).

020307 - Livslagarna av H T Laurency - valda delar ur L1 och DVS
En liten bild

Lag är frihetens förutsättning. Lag är enhetens förutsättning. Lag är den enhet människan alltid sökt.

Intet universum byggs utan lag. Lagenlighet utmärker såväl materiens som medvetenhetens värld. Lagenlighet är förutsättning för livets möjlighet, tillblivelse, utveckling och fortbestånd.

I begreppet lag ingå oföränderlighet och opersonlighet såsom de två värdefullaste bestämningarna. Lagbegreppet är ett varde ljus i godtyckets och rättslöshetens kaos. Lagenligheten är den klippa på vilken vi kunna bygga vår tillit till och vår...

Gå till Livslagar

:-))).

020303 - Esoterisk kristendom & Mästarna av A W Besant - Förorden
En liten bild

Esoterisk kristendom.Avsikten med denna bok är att framhålla några särskilda synpunkter i fråga om de djupa sanningar, som ligga till grund för kristendomen, sanningar, som allmänt förbises och endast alltför ofta förnekas. Det i och...

Mästarna.Vid tanken på Mästarna i den Vita Logen, mänsklighetens äldre Bröder, går det alltid en skälvning genom människors hjärtan och varje ord om Dem mottages med glädje och iver.

Gå till A W Besant

Överförda till wordformat av Christine Kommentisch. Ett stort tack till Christine för detta :-))).

020303 - Det inre Livet del I av C W Leadbeater - Inledning
En liten bild

Jag önskar jag kunde hjälpa mina amerikanska läsare att förstå under vilka förhållanden denna bok kom till. Teosofiska Samfundet i sin helhet förstår inte tillräckligt att uppskatta detta arbete, som utföres i dess huvudkvarter, och ehuru ni i Amerika befinna Eder på andra sidan jorden, skulle jag vilja hjälpa er att se det som det är...

Gå till C W Leadbeater

Överförd till wordformat av Christine Kommentisch. Ett stort tack till Christine för detta :-))).