TIZENKETTŐ

 

12.1  Az életterünk

1A térrel ahol élünk, az otthonunkkal a naprendszerben, osztozunk az összes involúciós és evolúciós birodalommal – elementálokkal, ásványokkal, növényekkel, állatokkal, természetlényekkel, emberekkel, dévákkal és magasabb lényekkel – a bolygónkon. Az otthonunk határai azonban nem a Terra legkülső atmoszférikus rétegei. A hylozoika azt tanítja nekünk, hogy a láthatatlan mindig nagyobb és jelentősebb, mint a látható. És a nagyobb otthonunk magában foglal további hat bolygót, amelyekkel a Terra a legmélyebb kapcsolatban van.

2Ennek a hét bolygónak nem ugyanaz az anyagiassága. Kettőnek közülük fizikai éteri a legalacsonyabb anyaga, kettőnek emócionális anyag és kettőnek mentális a legalacsonyabb anyaga. Tehát csak a mi Terránknak van durva fizikai anyaga. A többi hat még láthatalan és érzékelhetetlen a legtöbb ember számára, annak ellenére, hogy nagyon közel vannak hozzánk az űrben.

3Mind a hét bolygó benne van és egyesítve van egy közös, körülölelő esszenciális (46) anyagból álló burokban. Az egységanyagnak e gigantikus gömbjében másodiktriád-ének képesek szabadon mozogni a hét bolygó között. Ez a planetáris kormány és hierarchia birtoka, a különböző evolúciókhoz tartozó és más bolygórendszerekről is származó emberfölötti lényeknek a lakó- és találkozóhelye.

4A bolygórendszerek együtt alkotják az életteret, ami a monádok megnyilvánulásához – először involúció, majd evolúció – szükséges. Sok bolygórendszer szükséges a monád teljes megnyilvánulásához, rendszerint elementáli birodalmanként vagy természeti birodalmanként egy. Tehát mi, akik emberek vagyunk a jelenlegi terrai rendszeren, állatok voltunk a megelőző bolygórendszeren. Azok a társlények, akik most állatok, növények voltak a megelőző rendszeren.

5Magának a bolygórendszernek a fizikai, emócionális, mentális stb. anyaga (beleértve a monádok burkait) nagyjából szintén az ősi rendszerből származik. Egyik eredménye ennek az, hogy a mi rendszerünk már a születésekor rendelkezett bizonyos elsajátított tulajdonságokkal, amelyek megkönnyítették az anyag kialakulását és így közvetve elősegítették a tudatosság fejlődését. Ezekre a képességekre példák a sejteknek az önképződése, magkialakulás és petézés. Ez választ ad arra a kérdésre is, hogy A tyúk volt először vagy a tojás?”

6Minden megnyilvánulás a nap- és a bolygórendszereken ciklusokban történik. A bolygórendszerekre vonatkozóan ez azt jelenti, hogy a monádok zöme egy meghatározott periódus során a hét-gömb egyikén tartózkodik, ezt követően az előírt sorrendben következő másik gömbön kell, hogy folytassák a megnyilvánulásukat. Amikor a monádokat ilyen módon körülszállították a láncot alkotó hét bolygón és visszatértek a kezdőgömbre, eltelt egy planetáris ciklus, eón vagy kozmikus nappal. Ezt egy vele egyenlő hosszúságú kozmikus éjszaka követi, aminek során az alacsonyabb (47–49) világok tevékenysége pihen, a monádok alszanak a kauzális testükben vagy a csoportlelkükben, mialatt a magasabb világok (43–46) tevékenysége intenzívebb, ahol feldolgozzák az evolúció eredményeit és felkészülnek a következő nagy napra.

7Amikor a monádok hét kört tettek a bolygóláncon, akkor a többség megérett a következő természeti birodalomba vagy elementáli birodalomba való átlépésre. Azonban sokan közülük már egy előbbi eónban átmentek. Mások lemaradtak a nagy tömegtől és folytatniuk kell ugyanabban a természeti birodalomban (vagy elementáli birodalomban) az új bolygórendszerben, ahol életre ébresztik őket ismét a kozmikus éjszaka és az öreg bolygó-lánc feloszlása után.

8Egy eón, egy kozmikus nappal vagy éjszaka 4320 millió év. Egy planetáris periódus ennek a hetedrésze, vagy mintegy 620 millió év. A teljes bolygóláncnak az élete (nem számítva az éjszakákat) tehát 30 milliárd (109) év.

9A bolygórendszerünk monádjai már három kört tettek a láncon. Tehát mi most a negyedik eónban vagyunk, és negyedszer van teljes élettevékenység a bolygónkon. Mindig vannak mind a hét bolygón monádjai az összes természeti birodalomnak, még ha a nagy többég egyszerre csak az egyikre koncentrálódik közülük és így az evolúciós nyomás ott nagyobb.

10Az összes ilyen hetes természetesen a hét alaptípustól és típusenergiától függ. Minden egyes eón főleg egy típust fejez ki és így jobban kedvez egy bizonyos fajta aktivitásnak, egy bizonyos típusú tudatosságnak, egy bizonyos természeti birodalomnak, mint a többinek. Nincs olyan természeti birodalom, amelyik különb, mint bármelyik másik. Mindegyik szükséges a planetáris családban. Az a hite az embereknek, hogy az ember a teremtés koronája, és hogy minden az ember kedvéért létezik, egy nagy tévedés.

11A folyó negyedik eónt mindenekelőtt az emócionális tudatosság aktiválására és az állati birodalom evolúciójára szánták. Az emócionális eónban a vágy, érzés és képzelet a legjellemzőbb, legdifferenciáltabb, legerősebb kormányzó, kétségtelenül legfontosabb tudatosságfajtája az emberi monádok többségének is. Az emócionális akarat uralja a mentális akaratot, mivel az még gyengén fejlett, és az emberiség az emócionális stádiumban van. A jelenlegi emberiség kisebbsége tagjainak, akik a mentális tudatosságot törekszenek az emócionális gondolkodáson túl fejleszteni, különös nehézségei vannak, és ők szemben haladnak a tömegtudatossággal. Azonban ők alkotják azt az embertípust, amely a normál típus lesz a következő, ötödik eónban.

 

12.2  Az eredetünk

1Azért, hogy egyáltalán megértsük mi az ember, ismernünk kell valamit arról, hogyan keletkezett a múltban és akkoriban hogyan fejlődött. Ennek tanulmányozása során különbséget kell tennünk az ember anyagi formájának az evolúciója és a formában történő tudatosság evolúciója között. Ez két folyamat, ami párhuzamosan halad, egymást részben feltételezik, de mégis alapjaiban eltérő kifejeződései az életnek, és ezért az emberfölötti lények különböző csoportjai irányítják. Az ember, hasonlóan bármely más élő teremtményhez, nem véletlenül keletkezett. Az ember első megjelenése a Terra bolygón előre elhatározott volt a magasabb lények terveiben.

2Minden felülről, a szuperfizikaiból jön; így az ember is. Ez nem csak a monádjára, hanem az életformájára is igaz. A jelenlegi fizikai formája, a fizikai szervezete, a teljes biológiai evolúció végterméke. Ez mintegy 320 millió év alatt formálódott azzá, ami ma, mert ennyi idő telt el a folyó gömbperiódusból, aminek a kezdetétől jelen van ember.

3Ez nem azt jelenti, hogy az embernek kezdettől fogva van fizikai szervezete. Minden egyes testetöltés, inkarnáció előtt az embernek először az éteri burka formálódik ki majd később a fizikai szervezete az éteri burok, mint a mintája alapján, és analógia alapján ez igaz az emberiségnek a „nagy inkarnációjára”, a fizikai megnyilvánulásba való belépésére is a bolygón.

4Tervszerint ez a fizikai megnyilvánulás lejátszódik a teljes gömbperiódus 620 millió éve alatt és hét főszakaszra oszlik. Ezeket a szakaszokat nevezik gyökérfajoknak és mindegyikük során fokozatosan új pszichológiai tulajdonságokkal rendelkező, új fizikai embertípus fejlődik ki. Minden egyes gyökérfaj a saját kontinensén vagy kontinens csoportján fejlődik ki és ott építi fel a saját civilizációját, amelyek természeti szerencsétlenségek által végül megsemmisülnek. A gyökérfajokat a minden természeti birodalomban megtörténő nagy átalakulások periódusai osztják korszakokra. Az ásványi birodalomban végbemenő átalakulások – vulkanikus jelenségek, földrengések stb. – azok, amik ilyen pusztítást okoznak az ember világában.

5Az első gyökérfaj kifejlődése több, mint 300 millió évvel ezelőtt kezdődött. Az egyénei legalacsonyabbként éteri burokkal rendelkeztek és főleg emócionális tudatosságot birtokoltak. Ez a gyökérfaj a fejlődés hét stádiumán ment keresztül anélkül, hogy alfajokra differenciálódott volna.

6Az első gyökérfajból, annak hetedik stádiumából megszületett a második gyökérfaj 150 millió évvel ezelőtt. Ez a gyökérfaj is éteri volt kezdetben, habár egyre észrevehetőbb volt a fizikai durvulás és a fizikai szervezet képződésének tendenciája. Fokozatosan hét jellegzetes alfaj fejlődött ki, egy olyan minta, amelyik ismétlődött az elkövetkezendő gyökérfajokban.

7A második gyökérfaj hatodik alfajától kezdve az embereknek van fizikai, habár aszexuális szervezete. Az emberek csírázással szaporodtak. A csírákból, amelyeket ezek a kezdeti szerves emberek szekretáltak, végül az emlősök fejlődtek ki a roppant formagazdagságukban. Az emlősöknél alacsonyabb állatok a déva-evolúcióhoz tartoznak és természetlények által formálódtak ki azoknak a mintáknak a nyomán, amelyeket a harmadik eónban dolgoztak ki.

8Tehát éles ellentétben Darwin evolúció-elméletével a hylozoika azt tanítja, hogy az ember létezett az emlősállatok megjelenése előtt és ezért nem származhat tőlük. Amint fentebb olvasható, nyilvánvaló, hogy a fizikai ember egy saját evolúciós vonal, világosan elkülönülve a többi szerves fizikai élettől.

9A harmadik gyökérfaj 40 millió évvel ezelőtt keletkezett. Ennek az otthona Lemúria kontinense volt, ami a Csendes-óceán mai helyén terült el. Az egyéneknek kezdettől fogva teljesen kifejlett szerves fizikai szervezetük volt, habár nem az, amit ma emberi testformának neveznek. Tehát például az első alfaj emberei még csírázással szaporodtak és a második alfaj emberei tojásokkal, amelyek külső megtermékenyítés nélkül fejlődtek ki. A harmadik alfaj egyénei kétneműek voltak, akikben később vált uralkodóvá valamelyik nem. A nemek szétválasztása nem történt meg a negyedik alfajig. Azóta az egyes emberek egyneműek és azok maradnak e gömbperiódus során.

10A harmadik gyökérfaj harmadik alfajában emberfölötti lények kezdtek inkarnálódni az emberiségbe. Azok voltak az úgynevezett első apák vagy isteni androginek. Az volt feladatuk, hogy vezessék és tanítsák az embereket, valamint nemesítsék a fizikai szervezetüket és a magasabb burkaikat. Addig kizárólag a fizikaira irányult az első apák útmutatása. Viszont, amint a negyedik alfajban az agy és az idegrendszer többi része kifinomult, lehetségessé vált a mentális tudatosság a fizikai ember számára, még akkor is, ha hosszú ideig az emócionális tudatosság maradt összehasonlíthatatlanul a legfontosabb.

11Az emberiség gyorsan közeledett egy kritikus időszakhoz. Egyrészt a szerves fizikai fejlődésében elérkezett ahhoz a stádiumhoz, amiben valóban lehetővé vált a tudatosság fejlődése. Másrészt ez az eón, valamint a gömbperiódus közepére esett, ahol a fizikai anyaggá durvulás a legmélyebb pontjára érkezett, ami a fizikain kívül kedvezőtlen volt bármelyik más tudatosság fejlődése számára. Ráadásul, egyrészt olyan létszámmal transzmigráltak monádok az állatiból az emberi birodalomba, amekkora még sohasem volt. Másrészt ez nagyon késő volt a jövevényeknek ahhoz, hogy az eón fennmaradó ideje során esélyük legyen lépést tartani az idősebb embertestvérek egyre növekvő evolúciós tempójával.

12Előre látva ezt a válságot, a naprendszeri kormány eldöntötte, hogy elérkezett az ideje annak, hogy valódi kormányt és hierarchiát hozzon létre a mi bolygónkon. Csak ilyen szabályos hatóságok képesek célirányosan kormányozni az evolúciót a helyes irányban. Az addig használt módszer – hogy azok az egyének, akik a megelőző bolygóláncon váltak másodiktriád-énné, az emberek közé inkarnálódnak – nem lehetett elég hatékony a hamarosan bekövetkező körülmények között.

13A Vénusz bolygó a legalacsonyabb, durva fizikai bolygó egy, a terrai rendszerhez hasonló rendszerben. A nagy különbség az, hogy ott a megnyilvánulás az utolsó eónjánál tart. Ez azt is jelenti, hogy a vénuszi emberiség javában készül az ötödik birodalomba, az esszenciális birodalomba történő belépésre, és hogy ezt már sokan megtették az egyénei közül. Az emberfölötti egyének is hasonlóan magas fokon állnak a nekik megfelelő birodalmakban.

14Következésképpen a vénusziak sokkal többen vannak az ötödik és hatodik birodalomban, mint amit igényelt a megnyilvánulás munkájának irányítása a saját bolygójukon. Nem volt nehéz számukra nélkülözni egy csoport magasabb lényt, akik elfogadták azt a küldetést, hogy megalakítsák az első kormányt és irányítsák az evolúciót a bolygónkon. Nagyon megörültek, hogy ilyen módon segíthetnek a bolygójuk húgán élő fiatalabb testvéreiken.

15Az isteni lényeknek az a csoportja, akiket az első kormányunk megalakítására kijelöltek, 22 millió évvel ezelőtt érkezett a Terrára. Elkísérte őket egy nagyobb csoport vénuszi másodiktriád-én, úgynevezett mesterek és a mesterek tanítványai, akik a vénuszi emberiséghez tartoztak. Ehhez a különleges segítséghez egy nagyon nagy csoport másodiktriád-én dévakapacitást, úgynevezett szoláris angyalt vagy Augoeideszt gyűjtöttek össze az egész naprendszerből a Terra bolygóra.

16Számtalan mítosz és legenda őrzi még – jóllehet eltorzított formában – az emlékét a páratlan eseménynek, amikor a tűz fiai, a láng urai, leereszkedtek a földre és letelepedtek az emberek között. A kapcsolat velük és az összes természeti birodalmunkra gyakorolt hatásuk a legnagyobb és legjelentősebb egyedülálló esemény a bolygónkon. A segítségük nélkül, amit a legnagyobb önfeláldozással adtak nekünk, a földnek és lakosságának messze rosszabb lenne, mint ami van. Az ember, ahogy ma ismerjük, lényegében a láng urainak, a Vénuszról jött mestereknek és az Augoeideszeknek teremtménye. E teremtés történetének rövid ismertetése következik.

17Röviddel azelőtt, hogy a láng urai megérkeztek, az első apák és az Augoeideszek erőteljesen dolgoztak azon, hogy annyira serkentsék a legmagasabb fokon álló állati monádok tudatosságát, hogy kollektíven kauzalizálódhassanak, átléphessenek az emberi birodalomba a saját kauzális testük megszerzésével. Amikorra a vénusziak megérkeztek, nem volt több olyan állati monád, aki elfogadható időn belül felemelkedhetett volna az emberi stádiumba. Az új kormányunk is intézkedett, hogy ne lépjen több monád át az emberi birodalomba ennek az eónnak a hátralévő idejében. Azok az állati monádok, akik egyénileg kauzalizálódtak – miután az „ajtó bezáródott” – aludniuk kell az újonnan formált kauzális testükben és az első emberi inkarnációjukat a következő eónban teszik. Ők nem veszítenek semmit ezzel, éppen ellenkezőleg, nyernek vele, mivel az emberek számára a fejlődési lehetőségek sokkal kedvezőbbek a mentális eónban, a sajátosan emberi eónban.

18A láng urai sosem inkarnálódtak az emberiségben. Nincs olyan fizikai szervezet, amelyik képes elviselni azokat az erőteljes energiatereket, amelyekkel ezek az isteni lények körülveszik magukat. Nekik legalacsonyabbként éteri burkuk van, ugyanaz a burok, mint 22 millió évvel ezelőtt. Ezek a burkok egy pillanat alatt sűríthetőek és láthatóvá tehetőek az emberi szem számára. Ezek akkor az ideális emberi alakot, az örök fiatalt jelenítik meg.

19A láng urai általános feladatként vállalták, hogy attól kezdve a bolygónkon az evolúcióval kapcsolatos minden munkát irányítanak. Speciális feladatként vállalták, hogy az emberek mentális tudatosságának első csíráját úgy serkentik, hogy intelligenciává virágozhasson. Ez egy olyan munka volt, ami sok türelmet igényelt és a teljesítése évek millióit vette igénybe.

20A vénuszi másodiktriád-ének lettek a vezetőink és tanítóink mindenben. Mindazt megtanították nekünk, ami a civilizáció és később a kultúra alapja lett. Megtanították nekünk a tűz használatát, a földművelést, a növények hasznosítását és az állatok megszelídítését. A nyelvet, az írást és az első tudományokat adták nekünk. Megtanították nekünk, hogy nagyra becsüljünk minden élő dolgot és meglássuk a bennük rejlő isteni szikrát. Ők voltak a papkirályok, az isteni dinasztiák uralkodói, akikkel minden ősi nép történelme kezdődik

21A vénuszi másodiktriád-ének alakították az embert olyanná, amilyennek ma ismerjük. Amikor a harmadik gyökérfaj a hetedik alfajában elérkezett az érettség olyan fokára, hogy lehetővé vált, a másodiktriád-ének a fiziológiailag és pszichológiailag legfejlettebb egyéneket kiválogatták, elkülönítették őket a többiektől és a kívánt irányba irányították a genetikai és pszichológiai fejlődésüket. A másodiktriád-ének is inkarnálódtak ezek közé az emberek közé azért, hogy a leghatásosabb módon nyomon kövessék a nemesítési munkát. Ez a folyamat egy millió évet vett igénybe és mintegy 12 millió évvel ezelőtt egy új gyökérfaj, az atlanti vagy negyedik gyökérfaj megszületéséhez vezetett. Az atlantiak – akiknek a hazája a napjainkra eltűnt Atlantisz kontinense – voltak az első emberek, akiknek a fizikai szervezete a modern ideáknak megfelelően volt igazi emberi. Azonban pszichológiailag primitívek voltak. A tudatosságuk majdnem teljesen emócionális és méghozzá legnagyobbrészt taszító tulajdonságú volt. Gyakorlatilag az atlantiakból származik – közvetlenül vagy közvetve – a földön ma élő összes faj és nép.

22Mintegy százezer évvel ezelőtt az ötödik atlanti alfaj, az ősi szemita megszült egy új gyökérfajt, az árja vagy ötödik gyökérfajt. Ezt a gyökérfajt mentális gyökérfajnak szánták. Ez napjainkig öt alfajt fejlesztett ki – az indiait, az arabot, az iránit, a kelta-rómait és a szláv-németet – és készül a hatodik alfaj. Az ötödik gyökérfaj és az atlanti gyökérfajnak legutolsóként fejlesztett alfaja, a hetedik alfaj, a kínai és japán lett a felelős az emberiség intellektuális előmeneteléért.

23azonban mostanáig erre az intellektusra nem lehetünk büszkék. Ez nagyon kis mértékben vált képessé arra, hogy kiemelje az embert abból a negatív emócionalitásából, amely a legkomolyabb akadálya az evolúciónak a bolygónkon. Az emócionális eónban, amiben élünk, az emberek nagy többségének a kauzális tudatossággal sokkal nehezebb kapcsolatba kerülni a mentalitáson keresztül, mint az emócionalitáson keresztül. Ezeknek az embereknek még hosszú ideig az emócionalitás lesz az egyedüli kapcsolatuk a „magasabb lényükkel”. Azonban ezt a kapcsolatot nem lehet megteremteni az alacsonyabb és negatív emócionalitásban, csak a magasabb és pozitívban. Csak ha az emberiség megtanulja, hogyan használja a mentalitását az emócionalitásának a pozitiválására, fogja e kezdődő intellektus megtalálni a fejlődésének kedvező területet.

24A negatív, gyűlöletes emócionalitásban volt valami ismeretlen és nehezen érthető azoknak a bevándorlóknak a számára, akik másik bolygókról jöttek ide azért, hogy segítsék az emberiséget a tudatosságuk fejlesztésében. Ennek átalakítása pozitív emócionalitássá, szeretetté és együttérzéssé mutatkozott a legfontosabb és legnehezebb feladatuknak. Azt, hogy ennek teljesítése folyamatos egyedülálló munkát és a lehető legnagyobb önfeláldozást kívánja, mindenki világosan értette, akiket dolgozni hívtak ezen.

 

12.3  Az ember és az Augoeidesz

1A fizikalistáknak az ember valamiféle megmagyarázhatatlan, egy misztérium kell, hogy legyen. Mivel ők nemigen hihetnek abban a feltevésükben, hogy egy ősi protoplazmadarab képes a véletlen és a természeti kiválasztódás által létrehozni egy értelemmel, együttérzéssel és bölcsességgel ellátott teremtményt.

2A hylozoika megvilágítja, hogy az ember annak köszönheti, hogy létrejöhetett és egyre magasabbra emelkedhetett, hogy ő végső soron egy halhatatlan monád, aki szüntelenül fejleszti a tudatosságát az új meg új burkokban. Ugyanakkor a hylozoika azt is hangsúlyozza, hogy ebből semmi, sem emberré válás, sem további fejlődés nem lenne lehetséges „fentről”, emberfölötti intelligenciáktól jövő segítség nélkül.

3Eredendően az ember fizikai testét emberfölötti lények alakították ki. A planetáris hierarchia tagjai az emberek közé inkarnálódtak, vezetőikké és tanítóikká váltak. A planetáris kormány tudatosság-emelő energiákat ömleszt az emberiségnek. Nem is sejtjük, hogy milyen sokat köszönhetünk az idősebb testvéreinknek. Márpedig, az említett tevékenységek főképpen arra a segítségre és ösztönzésre vonatkoznak, amiket ők külsőleg, külső ösztönzéssel voltak képesek adni nekünk. Egyáltalán képesek vagyunk felfogni annak a nagyszerűségét, ha arról értesülünk, hogy vannak olyan idősebb testvéreink, akik úgy áldozzák fel magukat értünk, hogy adnak egy részt magukból és így egyesítik a lényüket a miénkkel?

4Az igaz, hogy az ember legbelső, valóban halhatatlan lénye a monád. De a monád, a roppant nagy potenciálja ellenére, aránylag fejletlen. Ami az embert emberré teszi az a kauzális burok, ahol az összes jó tulajdonságai, nélkülözhetetlen képességei és az összes inkarnációjának életképes tapasztalatai tárolódnak. A kauzális burok az aktuális isteni az emberben, habár a monád a potenciális isteni. És ezt a kauzális burkot nem az ember teremtette. Ez egy ajándék az embernek egy esszenciális dévától, egy Augoeidesztől.

5Amikor egy állatból ember lesz, akkor a monádja egy kauzális burkot kap egy Augoeidesztől. Ez az Augoeidesznek a saját kauzális burka, és ez a legjobb minőségű, mivel ez a déva egy magasan fejlett esszenciális én. Az igaz, hogy a burok csak egy héj, minden tartalom nélkül, az embernek a feladata ezt megtölteni azoknak a tulajdonságoknak és képességeknek formájában, amiket ő elsajátított. Azonban ez az elsajátítás csak az angyal segítsége által lehetséges, és a burkának ajándékával az Augoeidesz a legbizalmasabb, az ember emberként létezése során mindvégig tartó egységbe lép a védencével. Amikor az ember esszencializálódik, belép az ötödik birodalomba, az Augoeidesz felszabadul a küldetésétől és folytathatja a saját tudatosságának fejlesztését, amiről sok-sok életkoron keresztül kénytelen volt lemondani.

6„Közelebb, mint a kezed és lábad, közelebb, mint a levegő, amit belélegzel, közelebb, mint a szíved-vére van a belső isten.” A misztikusok tanúsították, hogy érzékelték isten jelenlétét. Ez az Augoeidesz, akivel ők akkor kapcsolatba léptek, aki a valóban szerető szellemek számára mindig megtalálható.

7Az igazi géniusz – aki feltárja az embereknek az addig ismeretlen igazságokat, valóságokat – Augoeidesszel való kapcsolata által géniusz. Di mi se mai fu fatta alcuna cosa, „Általam semmi sem készült”, írta egyszer Leonardo da Vinci. Így beszél a géniusz, aki tudja, hogy csak egy eszköz valaminek a kezében, aki mérhetetlenül nagyobb, mint a saját személyisége.

8Az angyal megteszi amit tehet, serkenti a védencében meglévő magasabb tudatosság alapelemeit. Elébemegy félúton minden gyengéd és eredeti érzésnek, minden nemes és önzetlen gondolatnak és beleönti az energiáját és inspirációját. Az ember ezt nem külső hatásnak érzékeli, mert nem az. Az ember és angyala egyesülnek a közös burokban.

9Az angyal által adott útmutatás mindig finom, alig észrevehető. Nehogy úgy érezze az ember, hogy irányítják, még kevésbé, hogy felügyelik. Nem kell neki oda korcsosodnia, hogy belső hangokra figyeljen, belső irányításnak engedelmeskedjen. Ilyen hangok sosem az angyalnak a hangjai, hanem az emócionális világ megtévesztett megtévesztőitől származnak. Ugyanez mondható a másik világban” túlontúl készségesen ajánlkozó minden vezetőről. Ne kövesd őket! Mindannyian félrevezetnek.

10Augoeidesz a törvény beteljesítője az ember életében. Amilyen mértékben az ember túlhalad az alacsonyabb stádiumokon, ahol az aratás törvénye csaknem a legfőbb uralkodó, amilyen mértékben olyan sok jó vetést vetett el, hogy a sors törvénye – amelyik a kedvező lehetőségek törvénye – működhet, olyan mértékben fog az Augoeidesz szorgoskodni a védence új inkarnációjának elrendezésén. Sokat segíthet azzal, hogy az embert bizonyos környezetbe, bizonyos családba, bizonyos személyes kapcsolatokba, bizonyos körülmények közé helyezi. Az, hogy kihasználja-e az ember a felajánlott kedvező lehetőségeket, egy másik kérdés.

11Az ember Augoeidesz általi irányítása az igazságmagja annak a vallásos hitnek, hogy létezik „isteni útmutatás az ember életében”. Az Augoeidesz általi irányítás azonban sosem olyan, mint ahogy azt az egoista elképzeli. Az Augoeidesz csak abban segít, ami jó az egésznek, a tudatosság fejlődésének, a kollektíva előmenetelének. Az elszigetelt egyénnek az anyagi sikerre és boldogságra vonatkozó minden vágya, óhaja és álma közömbös a számára. Neki, mint minden emberfölötti lénynek, számtalan kötelessége van a világaiban és csak annyi időt szentel a védencére, amennyit szükségesnek tart a védence tudatosságának a fejlődéséért. Az egyedüli „hála”, amelyet az Augoeidesz vár, hogy az ember kihasználja az adott segítséget és arra fordítsa, hogy a maga módján képes legyen segíteni.

12Csak a kultúra stádiumára nemesítette az ember annyira az emócionalitását, hogy egyáltalán érzékeny legyen az Augoeidesz inspirációira és képes helyesen használni azt az erőt és belátást, amelyet azok magukban foglalnak. Alacsonyabb stádiumokban az Augoeidesz arra korlátozza a támogatását, hogy úgy egyensúlyozza az ember rossz vetését, hogy amennyire lehetséges, előmozdítsa a tudatosság fejlődését. Az ember összes fejlődési stádiumában minden egyes inkarnáció végén és minden egyes új kezdetén az Augoeidesznek további meghatározott feladata van.

13Amikor eljön az idő az ember számára, hogy befejezze a jelenlegi inkarnációját, az Augoeidesz az, aki bevégzi a fizikai halált a fizikai szervezet és az éteri burok közötti összes kapcsolat elvágásával.

14Az új inkarnáció kezdetén az Augoeidesz választja ki az új burkokba bekerülő anyagot. Ezt a hét típusnak megfelelő módon teszi. A kauzális burokból is tesz az Augoeidesz egy kis anyagot, főleg egy és ugyanazt a típust. Ebből az anyagból kialakít egy kisebb kauzális burkot, amelyik az inkarnáció során magában foglalja az első triádot a monáddal.

15Ez az a triádburok, amelyet a hagyományos ezoterikában „személyiségnek” neveztek, míg a kauzális világban maradó nagyobb kauzális burkot nevezték „az Egonak” vagy „az Énnek”. Az ősi ezoterikában egy másik kifejezés is volt a két kauzális burokra: az ikerlelkek. Azonban ezt az elnevezést elvetették, mivel félreértett volt, és az okkult szektákban alkalmat adott mindenféle irreális képzelgésekre

16A születés pillanatában az Augoeidesz az, aki összekapcsolja a szuperfizikai burkokat – amelyekbe a monád be van zárva – az éteri burkával együtt lévő fizikai szervezettel. Néha előfordul, hogy az Augoeidesz az utolsó pillanatban úgy találja, hogy az elkészült magzat vagy az életkörülmények, amelyekbe a gyerek születne nincs harmóniában a tervével. Ekkor elutasítja az összekapcsolást, és a gyerek halva születik.

17Tehát az inkarnáció során az embernek két kauzális burka van. A kis triádburoknak a célja az, hogy ellássa a nagy kauzális burkot kauzális anyaggal. Az összes jó tulajdonság, az összes örökérvényű képesség, megfelel a kauzális anyagnak, és ahogy az ember előrehalad az inkarnációja során a triádburok növekszik. Amikor az inkarnáció véget ért és az alacsonyabb burkok feloszlottak, a személyiség egyesül az Egóval, és ez utóbbi gazdagodik az inkarnáció nyereségével. Ekképpen nő a nagy kauzális burok lassan de biztosan az inkarnációk során.

18Az Augoeidesz által az embernek adott kauzális buroknak négy központja van, amelyek együtt egy lótusz-szerű szervet alkotnak: négy rozetta, mindegyike három szirommal. Ez a tizenkétosztású szerv kezdetben csak embrionális állapotban létezik, de fokozatosan növekszik az inkarnációk folyamán. Ez a fizikai szervezet szívének megfelelő helyen helyezkedik el és kapcsolatban van az alacsonyabb burkok mindegyik központjával. A monádnak az emberi birodalomban tartózkodása végére ez hatalmasat fejlődik, a teljes személyiséget uralja az energiáival és tudatosság tulajdonságaival. Ez a szerve az összes jó emberi, az úgynevezett esszenciális tulajdonságoknak. „Esszenciális” jelenti „a lényeges, vagy legbelső lényhez tartozót”, és ezek a tulajdonságok együttesen képezik az ember igazi lényét, azokat a dolgokat benne, amelyeknek igazi életértéke van, amelyeket magával vihet a következő magasabb birodalomba, az esszenciális birodalomba.

19A tizenkét esszenciális tulajdonságot próbaképpen így nevezték el: bizalom az életben, bizalom az énben, bizalom a törvényben, egyenesség, személytelenség, áldozatkészség, megbízhatóság, szűkszavúság, életöröm, céltudatosság, bölcsesség, egység. Azonban ezek a megnevezések keveset vagy semmit sem mondanak addig, amíg nem szereztünk mélyebb tapasztalatot abban, amit ezek a tulajdonságok jelentenek. A tapasztalat az, ami mélyül az evolúció során elért egyre magasabb stádiumokkal, úgy hogy a tulajdonságok folyamatosan „újnak” látszanak. Csak az öntelt tudatlanság gondolja, hogy érthető és megítélhető mindaz, amiről egy első, felszínes gondolata van.

20Mindenhez, ami arra vonatkozik, hogy az ember megszerezze a tizenkét esszenciális tulajdonságot, az Augoeidesz készséggel hozzáadja a hatékony támogatását. Leginkább úgy képes segíteni, ha az ember mély meditációban az általa felfogható legmagasabb tulajdonságokra, ideákra és ideálokra koncentrál, és aztán nyitottá teszi magát az inspirációra, a „felülről jövő” hozzájárulásra. Azonban annak, hogy ezt követően fennmaradjon a kapcsolat, az a feltétele, hogy az ember egy harmonikus ritmust alakítson ki a belső és a külső élete, az Augoeidesszel kapcsolatos belső és az emberiséget szolgáló külső között.

21Az Augoeideszében van az embernek a védelmezője az életben úgy, mint a halálban. Az embernek semmit sem kell félnie ebben a világban vagy a következőben, bármennyire fenyegetőnek tűnik. Mert monádként az ember halhatatlan, és amikor kapcsolatban van az augoideszével, ő túl van minden gyűlölet-támadáson, az összes fojtogató megfélemlítési kísérleten. Csak akkor képes rá hatni a rossz valamilyen módon, amikor az ember ennek nincsen tudatában – sosem tanították vagy pillanatnyilag elfeledte.

 

12.4  A planetáris hierarchia és munkája

1Emberként az a sorsunk, hogy valamikor több legyünk, mint ember, azaz az ötödik birodalom, az esszenciális birodalom tagjaivá váljunk. A korszakok során sok ember megvalósította ezt. Legtöbbje örökre elhagyta a bolygónkat, mivel a naprendszer másik helyein várnak rájuk feladatok. De egy kis csoport a velünk maradást és a fizikai inkarnációban élést választja. Ők együtt alkotják a bolygónk hierarchiáját.

2Nincs ember, aki túljuthat az emberi birodalmon a planetáris hierarchia, annak egy bizonyos kijelölt tagja – aki magára vállalta, hogy kalauzolja az embert azon a nehéz úton, amelyik a negyedik természeti birodalomból az ötödikbe vezet – segítsége és a vele való együttműködés nélkül. Ezért ezeknek az idősebb testvéreinknek a megismerése nélkülözhetetlen mindenki számára, aki valódi fejlődésre törekszik. Ez az ismeret fontos azért is, mert ez ráirányítja és élesíti a figyelmünket az emberiség testet öltött ideáljaira. Ez megkönnyíti az erőfeszítésünket a célunk elérésében, akár nyilvánvalóan tudatában vagyunk ennek akár nem.

3A bolygónk hierarchiája másodiktriád-énekből és harmadiktriád-énekből áll. A másodiktriád-éneknek esszenciális (46) vagy szuperesszenciális (45) éntudatosságuk van. Ezért őket 46‑éneknek illetve 45‑éneknek nevezik. A harmadiktriád-éneknek szubmanifesztális (44) vagy manifesztális (43) éntudatosságuk van. Őket hasonló módon 44‑éneknek illetve 43‑éneknek nevezik.

4A témakör adottságaiból következik, hogy mi emberek nem tudjuk felfogni a hierarchia énjei tudatosságának és képességének a szélességét és mélységét. De analógiákat használva némi képet kaphatunk róla.

5A másodiktriád-ének tudatossága világ- illetve bolygótudatosságnak nevezhető. Számukra az ásványi, növényi, állati, emberi és esszenciális birodalom teljes tudatossága része a saját énjüknek, egy roppant kitágult énnek. Egy tökéletes másodiktriád-én, egy 45‑én tudatossága annyival múlja felül az emberét, mint amennyivel az ember tudatossága felülmúlja a növényét.

6A harmadiktriád-ének tudatossága nem korlátozódik egy egyedüli bolygóra. A szubmanifesztális (44) tudatosságnak teljes hatásköre van nem többre, mint egy egész bolygórendszerre vonatkozó tevékenységre. Ezt bolygóközi tudatosságnak nevezik. A manifesztális (43) tudatosság nem többre, mint a teljes naprendszerre korlátozódik és azért naprendszer-tudatosságnak nevezik.

7A planetáris és a naprendszeri ének nyilvánvalóan a tudatosság óriásai. Mégis a természetüket és feladatukat sem szabad egyoldalúan tekinteni. Ezek az emberfölötti és isteni lények az akaratnak is az óriásai.

8A tökéletes másodiktriád-ének ismerik és mesterei egy bolygórendszeren belül az összes természettörvénynek és élettörvénynek. Csupán az akaratukkal képesek megvalósítani bármit, ami lehetséges ezeknek a törvényeknek a keretein belül. Ennek az a magyarázata, hogy az evolúciójukban nem csak egy magasabb tudatosságot hódítottak meg, hanem ennek a tudatosságnak az energia- vagy mozgásaspektusát is, amely az összes alacsonyabb energiát uralja.

9Hasonlóan igaz ez a tökéletes harmadiktriád-énekre az egész naprendszeren belül. Ők ismerik az összes naprendszeri törvényt és azokat tökéletes pontossággal alkalmazzák. Ez „mindenhatóság”, jóllehet az alacsonyabb fokozata. Ezért a harmadiktriád-én az isteni-énnek nevezett ének legalacsonyabb fajtája.

10Ez azt jelenti, hogy a planetáris hierarchiánknak „többletkapacitása” van, ha ez a kifejezés megengedhető. Tulajdonképpen a planetáris hierarchiának a négy alacsonyabb természeti birodalomra vonatkozó összes funkcióját elvégezhették volna másodiktriád-ének, ha normál körülmények uralkodtak volna a bolygónkon. Azonban nem ez a helyzet az emberiségünkkel, amely csaknem teljes bukás; komoly bűnözéssel az élettörvények ellen az alacsonyabb birodalmakban is (az állatok ragadozó ösztöne és a növények élősködése). Az, hogy harmadiktriád-ének is beléptek a hierarchiába és hogy egy még erőteljesebb hatóságként létezik a planetáris kormány, alapvető biztosítéka a jó végső diadalának a bolygónkon. Ezek a planetáris isteni-ének az összekötők más bolygók hierarchiái valamint kormányai és a naprendszerkormány között is. Ez a biztosítéka annak, hogy a bolygónkon teljesítve lesz az élet evolúciójának a terve, amit magasabb birodalmakban döntöttek el.

11A planetáris hierarchia négyfajta egyre magasabb énjei – 46‑, 45‑, 44‑ és 43‑ének – töltik be az egyre magasabb tisztségviselői fokozat négy szintjét. Az összes ilyen hivatalnok feladata olyan, amely megfelel a fokozatának, azaz: teljesítő képességének. Mindannyian igen közel, együttesen egy egységet alkotóan dolgoznak, mint egy fizikai szervezet, amelynek egyetlen közös és megosztott tudatossága van és ezért értelmetlen egyéni hozzájárulásokról beszélni. A bolygónknak e hierarchiája az élet következő hét területén dolgozik:

 

(1) Egy védőfalat képez a négy legalacsonyabb természeti birodalom (ami magában foglalja az emberiséget) és a vele szembenálló „rossz erők” között, amelyekkel szemben máskülönben védtelenek lennénk. Csak azt a rosszat engedik átjutni e falon, ami az előre látott rossz aratás része.

 

(2) Fáradhatatlanul dolgozik a tudatosság felébresztésén minden életformában és aztán e tudatosság egyre magasabb aktivitásra, egyre tisztább felfogásra serkentésén.

 

(3) Irányítja a világ eseményeit – amennyire az emberiség megengedi (az emberiségnek szabad akarata és szabad döntése van) – úgy, hogy a növekvő tudatosság megfelelő módon fejeződjön ki a szociális formákban, politikában, vallásban, tudományban, művészetben, oktatásban, közgazdaságtanban stb. A hierarchia ezt a munkát főleg az érzékeny emberek magasabb ideákkal történő inspirációjával végzi.

(4) Formálja és meghatározza – jobban, mint sejtjük – az emberiségben ciklikusan megjelenő kulturális ideákat és az ezek eredményeiként létrejövő civilizációkat. Ezt követően e formákat olyan mértékben serkentik, ahogy azok a planetáris kormány terve valamelyik részének megvalósítását szolgálhatják.

 

(5) Fogadja a vitalizáló energiákat a planetáris kormánytól és leskálázza azokat az alacsonyabb birodalmak használatára. Ezek az energiák szükségesek mind a planetáris hierarchia, mind az összes alacsonyabb birodalom fejlődéséhez és az ideális felé történő belső átváltozásához.

 

(6) Fogadja a planetáris kormánytól és továbbítja az emberiségnek azokat az energiákat, amelyek ciklikusan megsemmisítik az ideológiákat, vallásokat, szerveződéseket és civilizációkat, amikor „lejárt az idejük”. Ezt a hierarchia végzi azért, hogy eltávolítsa azt, ami betöltötte az életét és helyet csináljon az új életnek, az egyre gyarapodó élet célirányosabb kifejeződéseinek.

 

(7) Adja az ötödik természeti birodalomba történő átmenetükhöz szükséges képzést a legfejlettebb embereknek. Ezt ezoterikai tanítókkal – akik legalább 45‑ének – és az ember bevezetésével egy ilyen tanító idősebb és fiatalabb tanítványainak csoportjába végzi a hierarchia. Ez egy olyan csoport, ahol az embert a magasabb életre képezik, főleg az emberiség szolgálatának elsajátításával.

12A hierarchia három vezető, 43‑én vezetése alatt tevékenykedik, akik a végső felelősségét viselik annak, hogy minden a tervnek megfelelően történjen. Ők hárman a hierarchia első, második és harmadik alapenergiájának a legmagasabb és legerőteljesebb megnyilvánulásai. A hierarchia minden tagja közvetlenül vagy közvetve alárendeltje nekik és ezért a tagok három csoportba, úgynevezett osztályba vannak szervezve. A három vezetőnek keleties megnevezése van, amely nyugaton is elfogadottá vált: a manu, a bodhiszattva és a mahácsohan.

13A manu – aki az első alapenergia képviselője – alakítja ki a gyökérfajokat, a gyökérfajok alfajait és irányítja a későbbi sorsukat. Mindegyik gyökérfajnak saját manuja van. Mivel az embereknek két gyökérfaja él a bolygónkon, két manu van inkarnációban: manu Csaksusa (Chakshusha) az atlantiszi gyökérfajé és manu Vaivaszvata (Vaivasvata) az árja gyökérfajé. Mindamellett manu Vaivaszvata irányítja az első osztály tevékenységét. A bodhiszattva, a világtanító – aki a második alapenergia képviselője – alakítja ki a világideákat, azokat az ideákat, amelyek az emberiséget egyre magasabb célok megvalósítására ösztönzik. Az 1950-ben véget ért emócionális korszak, a Halak 2500 éves korszaka során ez a nagy világvallások és filozófiai rendszerek születéséhez vezetett. Az éppen elkezdődött mentális korszak, a Vízöntő kor ugyancsak 2500 éve (1950–4450) során a sok egységbontó, túlemócionalizált vallást kiszorítja egy valóban egyetemes vallás, amelyik az ezoterikai tudás szilárd talaján alapul. Ez az embereket az élettörvényekre fogja tanítani és a planetáris hierarchiával és dévákkal való tudatos együttműködésre képezi őket.

14A jelenlegi bodhiszattvánk jól ismert nyugaton krisztuskénti inkarnációjából, keleten Maitrejaként, egy Indiában történt előző inkarnációból Krisnaként. Az elődje a hivatalában egy egyén, aki mint Gautama a Buddha inkarnálódott és előtte mint Vjásza (Vyasa) Indiában, Thot-Hermész Egyiptomban, első Zoroaster Iránban és Orpheusz Görögországban.

15A mahácsohan – aki a harmadik alapenergia képviselője – küldi azokat az impulzusokat és energiákat, amelyek új kultúrák és civilizációk felépülését eredményezik. Alatta nem csak a harmadik főosztály, az ideaátvitel osztálya található, hanem a négy alárendelt osztály is, amelyik a negyedik, ötödik, hatodik és hetedik alapenergiát csatornázza. A negyedik osztály főként a művészet területe, az ötödik osztály a tudományé, kutatásé és technológiáé, a hatodik osztály a miszticizmusé és ideológiáké szoros együttműködésben a bodhiszattva főosztályával; a hetedik osztály a fizikai társadalmi felépítményé (törvényhozás, közgazdaságtan, pénzügy, adminisztráció stb.). A jelenlegi mahácsohanunk az utolsó nyilvánosan ismert inkarnációban gróf Saint-Germain Rákóczi volt.

 

12.5  A planetáris hierarchia újra megjelenik

1Ha ez a planetáris hierarchia annyira hozzáértő és hatalmas, akkor miért nem lép közbe, hogy megmentse az emberiséget a gyötrelmétől? Miért engedi a rosszat kormányozni a világon?” Ez egy rendes ellenvetés.

2A planetáris hierarchia kétségtelenül rendelkezik minden erőforrással a bolygónk valóságos paradicsommá formálásához. De meddig hagynák az emberek ezt a paradicsomot? A hierarchia nem akar, még ha tudna is, változtatni az emberek szívén az akaratuk ellenére. Először az emberiség többsége el kell határozza, hogy összhangban és nem szemben működik az élettörvényekkel. Akkor és csak akkor adhatja a hierarchia a teljes támogatását és segítségét. Amikor eljön ez az idő, akkor az emberiség többet és biztosabban fog előre lépni száz év alatt, mint az egész megelőző történelme során. A hierarchia minden tőle telhetőt megtesz, hogy ösztönözze a fejlődést addig a kritikus pillanatig, amikor az emberiség többsége által örömmel várva nyilvánosan megjelenhet.

3A bolygón eltöltött idejének legnagyobb része során az emberiség a planetáris hierarchia útmutatása és tanítása alatt volt. Amíg érvényesültek ezek a feltételek, előre haladtunk a fejlődésben, még ha lassan is. Civilizációk és kultúrák is virágoztak és tetőztek, amit azóta sosem értünk el.

4Azonban az emberiségünk többségének egy taszító alapállása volt (és még van) az élethez. A távoli múltban néhány korszak során ez a negativitás olyan féktelen volt, hogy a legtöbb ember hátat fordított a hierarchiának és helyette más erőknek vetette alá magát. Ennek következtében az emberiséget áthatotta a rossz sok olyan aspektusa, ami ismeretlen volt addig: háború, rabszolgaság, félelmen alapuló vallás, fekete mágia, ember‑ és állatáldozat. Azonban időről időre a hierarchia sikeresen visszahozta az emberiséget a Jó Törvény iránti engedelmességhez

5Körülbelül 12000 évvel ezelőtt vonult vissza utoljára a planetáris hierarchia. Az emberiségnek választania kellett és viseli a következményeit annak, amit a szabadság törvénye szerint választott. Azóta nagyjából az emberiségnek „kell intéznie a saját dolgait”. A valóság- és az életismeret elveszett. Az emberiség élettudatlanokat és hataloméheseket tett meg vezetőiül. Az utolsó évezredek során felhalmozódott eredményei ennek mind ismertek számunkra.

6Azonban mindig volt egy kicsi kisebbség, amely a kultúra és magasabb stádiumokban volt, olyan emberek, akik következetesen álltak a jónak az oldalán és akik nem veszítették el a jogukat az életismerethez és a fejlődésük támogatásához. Javukra a planetáris hierarchia titkos tudásiskolákat hozott létre mindenhol a bolygón. E hosszú, sötét kor alatt a hierarchia megtartotta a reményét annak, hogy visszatérhet egy nap.

7E visszatérésért a 13. századtól kezdve egyre nagyobb mértékben dolgozik a planetáris hierarchia. Nincs dátum, amihez kötni lehet ezt, azonban minden az emberiség szabad akaratán és állásfoglalásán múlik, bár eltelik még néhány generáció. Tulajdonképpen ez egy lépcsőzetes folyamat. Először tanítványok csoportjai – mentális és kauzális ének – és a hierarchia ifjú tagjai – esszenciális ének – inkarnálódnak előkészíteni a talajt, főleg azoknak az igazságoknak a megformulálásával és élésével, amelyek bevezetik az emberiséget az új Vízöntő korba. A munka, amit végeznek, romboló és építő. Romboló annyiban, hogy a vallásban, filozófiában, tudományban, politikában, közgazdaságban meglévő elavult szemléletet kérlelhetetlen kritikával össze kell törjék. Építő annyiban, hogy ezek a tanítványok teljesítik azt a megbízást, hogy egyre szélesebb körben, egyre világosabban, egyre könnyebben alkalmazható formákban, folytatólagos kinyilatkoztatásokban tanítsák az ezoterikai életismeretet.

8Az ezoterikai tudásnak – amit régebben szigorúan titokban tartottak – e kinyilatkoztatása most valójában a legjelentősebb folyamat az emberiségben. Ez sokkal több embert érint és befolyásol öntudatlanul, mint ahányan tudatosan kiállnak az ezoterika mellett. Észrevétlenül eredeti ezoterikai ideák hatják át a szokásos emberi szemléleteket, közelebb hozva azokat a valósághoz, felemelve és nemesítve azokat.

9Egy példa erre az emberi jogok – az élettörvényekben lévén azok ezoterikai alapjai – általánosabb megértése és elfogadása. Másik példa a tudósok növekvő érdeklődése mindennek, a látszólag életteleneknek is a tudataspektusa iránt. Egy harmadik példa az egyre jobban terjedő megértése annak, hogy „a gyerekek idős lelkek”, egyének, akiknek egyedi sajátosságuk van és joguk van ahhoz, hogy megkíméljék őket az ideológiáktól, amelyek a szüleiké vagy a közösségé, amiben felnőnek.

10Amikor eléggé sok ilyen eredeti ezoterikai ideát általánosan elfogadnak, egyre többen fognak érdeklődni az eredetük iránt és fogják tanulmányozni az ezoterikát. Ez már több mint száz éve lehetséges, mert 1875-ben elkezdték nyilvánosságra hozni a korábban titkos ismeretet.

11Megemlítünk néhányat a planetáris hierarchia legfontosabb közvetítői közül, akik ebben a munkában figyelmet érdemelnek. Ők a 44‑én Morya (első osztály), Kuthumi (második osztály) és Hilarion (ötödik osztály) tanítványai.

12Helena Petrovna Blavatsky (H.P.B.) azzal a küldetéssel érkezett, hogy az első ezoterikai tényeket a valóságról bemutassa az emberiségnek. Ő megalapította és vezette a Teozófiai Társaságot. Ez nem azt jelenti, hogy az ezoterikát tanítani ennek a Társaságnak van kizárólagos joga, hanem ez egy csatorna a sok között. Blavatsky két nagy munkát adott ki: Isis Unveiled (Leleplezett Ízisz), 1877, és The Secret Doctrine (A titkos tanítás), 1888. A fő feladata volt bizonyítani, hogy az ezoterika az összes nép életében időtlen idők óta létezik és hogy az ezoterika változatos szimbolikus formákban ugyanaz a tanítás.

13H.P.B.-nak a két legfontosabb együttműködője Annie Besant és Charles Webster Leadbeater volt. Ők rendszerezték H.P.B. tanításait és tették elérhetőbbé, részben azzal, hogy bevezettek egy modern terminológiát. Kauzális ének tulajdonságaiként mindketten rendelkeztek azzal a képességgel, hogy objektívan tanulmányozzák az anyagi valóságot az összes emberi világban (47–49), és a kutatásaik eredményeit az írásművek hosszú sorában jegyezték fel. A tanítóiktól is kaptak sok „újat” (azaz korábban titkosat), hogy nyilvánosságra hozzák.

14Alice A. Bailey 30 éven át (1919–1949) dolgozott telepatikusan a 45‑én Djwhal Khul titkáraként (mindketten Kuthumi tanítványai). Djwhal Khul azt a megbízást kapta a planetáris hierarchiától, hogy bemutassa az ezoterikai tanítást, amely vezetni fogja a közeljövőben az emberiséget. E diktálásnak az eredményét 18 kötetben adták ki Alice A. Bailey neve alatt. A legjelentősebbek közülük A Treatise on Cosmic Fire (Értekezés a kozmikus tűzről), 1925, és az ötkötetes A Treatise on the Seven Rays (Értekezés a hét sugárról), 1936–1960.

15D.K. tanítása alapvető korunk számára. Természetesen lehetetlen itt még összefoglalni is a hatalmas terjedelme miatt. Azonban néhány főbb pontját megemlítjük. D.K. sok szempontból helyesbíti a három nagy teozófus általi előadást. Az nem volt kifejezetten hibás, csak a gyökeres átalakulás miatt, amit a planetáris élet most tapasztal, a planetáris hierarchia előre változtatott a munkamódszerén és a képzési módszerén, és ezért most ezeket másképpen kell tálalni.

16Az ezoterika D.K. általi előadásának főbb pontjai: a naprendszerben történő evolúció mindenekelőtt egy akarat-megnyilvánulás („minden energia”) és az ember egy akarat- és energia-jelenség benne; a hét típus az alapja egy új pszichológiának; az ember passzív kauzális tudatosságának (a „léleknek”) az aktiválása alapvető mind a „fehér mágiában” mind a jövő képzési rendszereiben; az Augoeidesz jelentősége az emberi evolúció számára; az emberiség valamint a planetáris hierarchia és kormány közötti kapcsolat; a tanítványság és a beavatások; a planetáris hierarchia újra megjelenése a fizikaiban a világtanító vezetésével; a „világszolgálók új csoportja”, kauzális és mentális ének, akik egyre tudatosabban dolgoznak az emberi evolúcióra szánt hierarchiai terv szerint.

17D.K. rámutat arra, hogy az egyén nem azért kapta az ismeretet, hogy egy kellemes fölényérzettel örüljön neki. Mint minden ezoterikai ismeret, magával hozza a felelősséget is.

18D.K. határozottan nyilvánvalóvá teszi, hogy ő tanítványoknak, mentális vagy magasabb stádiumban lévő egyéneknek ír, akik belátták, hogy szükséges tevékeny életet élni. Az írásait nem azoknak a passzív emócionalistáknak szánta, akik az okkult és „ezoterikai” társaságok javarészét alkotják. Az írásait nem lehet megérteni megfelelő előkészítés nélkül.

19A szövegeinek a felfogását megnehezíti, hogy írnoka, A.A.B. főleg a régi teozófiai terminológiát használta. Ebben ugyanaz a szó gyakran különböző dolgokat jelent és fordítva, különböző terminusokat használ ugyanarra a dologra. Ennek egy példája a „lélek” (angolul: soul) kifejezés, amelynek nem kevesebb, mint hét különféle jelentése van. Tehát az olvasónak a feladata az, hogy minden egyes esetben felismerje azt a jelentését, amit D.K. szánt neki.

20Munkájával – aminek javarésze halála után került kiadásra – Henry T. Laurencynek a feladata nem annyira új tények nyilvánosságra hozatala, hanem az eddig publikált tények felfoghatóbbá tétele volt. Ezáltal ez lehetővé válik azoknak is, akik nem tanítványok vagy nincsen lappangó tudásuk az előző életükből arra, hogy felfogjanak bizonyos alapdolgokat. Az ismeretet valójában muszáj tovább „leskálázni” ahhoz, hogy szétteríthető legyen más kategóriájú emberek számára is, mint akikhez eddig érkezett.

21Laurency legfontosabb munkája, The Philosopher’s Stone (A bölcsek köve; svéd eredeti kiadás 1950, angol kiadás 1985) öt gyökeresen új tényt tartalmaz, ami sohasem volt publikálva ezelőtt:

 

(1) A „hármasság misztériumának” feloldása: a létezés három egyenértékű aspektusa – mozgás, tudat és anyag – az abszolút tudásrendszer alapvető jellemzője, a jövő filozófiájának és tudományának az alapja.

 

(2) Az anyag (atomok) mint a tudat hordozója és a tudatosság fejlődése mint az élet értelme.

 

(3) Az én, mint monád, egy ősatom. (Az „ének”, amelyeket a régi ezoterikai irodalomban leírtak, a monádnak a triádjai, a burkai az egyre magasabb birodalmakban. A teozófusok és Bailey „monádja” a harmadik triád.)

 

(4) Az emberi és emberfölötti fejlődés stádiumai és azok objektív (anyagi) alapokon történő meghatározása, azaz: annak jelzésével, hogy melyik atom- és molekulafajták aktiválódnak a burkokban.

 

(5) Az élettörvények megszövegezése, külön kihangsúlyozva a korunk számára alapvetők. E megszövegezést egy bevezetőnek szánta a Vízöntő korba, lévén az a törvény kora.

 

12.6  A jövőnk

1Sem a hierarchia sem a kormány nem mindentudó. A jövő számukra is a lehetőségek és valószínűségek sokféleségeként jelenik meg. Hogy melyik úton fognak járni a valódi események, az nem látható előre részletesen. Ez sok szempontból magán az emberiségen múlik. Nekünk szabad akaratunk van és megválaszthatjuk a jövőnket. Mert mindig választunk, még akkor is, amikor azt hisszük, hogy egyáltalán nem választunk.

2Mindannyiunk számára – a lassú felfogásúak és az egoizmusuk által megvakítottak kivételével – egy tény kezd nyilvánvalóvá válni: A jelenlegi civilizációnk holtpontra jutott. Ha a jelenlegi túlnépesedést, a természeti erőforrások roppant pocsékolását és a természet rombolását továbbra is hagyjuk folytatódni, akkor otthonunkat hamarosan egy hontalan, élettelen sivataggá fogjuk átalakítani. A lényeget illetően az agyondicsért civilizációnk, mint egy óriási gépezet rohan velünk a teljes pusztulásba. Különös kényszerrel bűvöl minket el a gépezetnek minden üres csábítása és ezáltal egyre jobban gépiesek vagyunk mi magunk is. Nem ez az élet értelme.

3Az élet értelme a tudatosság fejlődése: az érzelmek nemesítése és a gondolkodás felemelése, miáltal a kauzális intuíció is felébred. A legjobb képességünk szerint dolgozni a tudatosságunk fejlesztéséért valóban a kötelességünk. Képessé kell válnunk látni a dolgokat, nevezetesen:

4A bolygónk természeti erőforrásai korlátozottak. Ezért kötelességünk eleget hagyni belőlük a jövő nemzedékeinek. Viszont nem ezt tesszük. Egyre gyorsabban használjuk fel a természet kincseit, és már komoly hiány van számos fontos alapanyagból. A pocsékolás vetéséből a hiány aratása lesz. Azonban senki más, mint saját magunk fogjuk learatni azt, amit vetettünk, mert a jövő születendő gyermekei mi magunk leszünk új inkarnációkban. Az aratás törvényének kérlelhetetlen igazságszolgáltatása ez.

5Ha teljesíteni akarjuk a jövőre vonatkozó kötelességünket, akkor más utat kell választanunk. Muszáj tudatosan választanunk azt, hogy anyagi életünket sokkal egyszerűbben, takarékosabban éljük. Ez különösen érvényes ránk, akik az iparosított északi féltekén élünk, ha komolyan vesszük azt az ünnepélyes kijelentésünket, hogy minden embernek rendes körülmények között kell élnie. Ehhez a külső, anyagi növekedés útja zárva van számunkra. Helyette az ellenkező úton, a belső növekedés, a tudatosság-fejlődés útján kell elindulnunk. Csak amikor az emberiség döntő része megérti ezt, lesz lehetőség megoldani azokat a nagy problémákat, amelyek mindenkit gyötörnek a bolygón.

6Mert miután az emberek kapcsolatba kerültek a még szendergő magasabb emócionális és mentális tudatosságukkal, valódi szükségletükké fog válni e kapcsolat töretlen fenntartása. Akkor gyorsan meg fogják tanulni, hogyan tegyék a legjobban ezt: a világ és mások iránti igényük csökkentésével, annak tudatos művelésével, ami a legjobb a többiekkel való kapcsolatuknak, a szerető megértéssel és hozzáállással az élethez mint szolgálathoz.

7Ez a fizikaiban vágytalanságot is eredményez. Amint senki sem vágyik többre, mint amire valóban szüksége van, akkor lesz elég mindenki számára és nem lesz hiány. Amint az emberek megtanulják, hogy a boldogságot és az örömet a saját és mások belső életében találják meg, akkor elveszítik érdeklődésüket minden szegényes pótlék iránt – vásárlási és birtoklási vágy, hatalmi játékok, felszínes szórakoztatás, falánkság, erotománia és kábítószerek – amelyek olyan sok időt és energiát lopnak el és a pótolhatatlan természeti erőforrások pocsékolásának döntő részét alkotják.

8Mindenki, aki akarja, kezdheti saját magával. Tegyünk fel magunknak olyan kérdéseket, mint: Mit kezdjek az életemmel? Milyen a kapcsolatom a körülöttem lévőkkel és akikkel a mindennapi életben találkozom? Mit szükséges megtennem? Akarom-e feledni a múltat? Akarom-e magasabb szinten élni az életemet?

9Amint az életünket egy magasabb szinten éljük, annak tudatában, amiért itt vagyunk – hogy együtt dolgozunk az evolúcióért – akkor hatékonyabban fogunk élni. Messze kevesebb inkarnációra lesz szükségünk az emberi birodalomban. Az emberi birodalom átbocsátása növekedni és ezáltal a világ népessége lényegesen csökkenni fog, amire nagy szükség van. Csak így lesz a földi otthonunk gazdagsága elegendő mindenkinek az idők végezetéig.

10Ha mi egy ilyen jövőt választunk, akkor bolygónk magasabb lényei megadnak nekünk minden szükséges segítséget. A gondolkodásunk még nem képes mindazt felfogni, ami akkor lehetséges lesz. Annyit mindazonáltal megtudtunk, hogy:

11A planetáris hierarchia tanítói és tanítványai inkarnálódni fognak, nyíltan fognak megjelenni és teljesen természetesen válnak vezető alakokká az emberi élet minden területén. Nem erőltetik ránk magukat, hanem az emberek igen egyszerűen azokhoz fognak fordulni, akiknek a legnagyobb a képességük, a legvilágosabb gondolkodást képviselik, és a tetteik mutatják, hogy őket a legnemesebb hajtóerők késztetik. Ezek az idősebb testvérek fognak megajándékozni minket az olyan átalakító-erő ismeretének a tömegével, amely az összes emberi szemléletet, tudományt, életnek, munkának és kapcsolatnak a módját forradalmasítani fogja.

12A betegségeket végérvényesen megszüntetik, amint tisztázódnak az okaik a hiányos fizikai, emócionális és mentális körülményekben, valamint megfelelő, egyénre szabott kezelésmódokat vezetnek be az orvosi gyakorlatban.

13A gyerekeket úgy nevelik fel és tanítják, hogy az életük korai szakaszán megtanulnak felülkerekedni az összes olyan gátló és romboló negatív emócionális komplexuson, amely most a legtöbb szülőt gyötri. Tesztelni fogják őket arra vonatkozóan, hogy milyen lappangó tehetségük van és megkapják az olyan, egyénre szabott útmutatást és képzést, amely a legkedvezőbb e tehetségeknek a kivirágoztatására. Mint felnőtt polgároknak megadatik nekik, hogy szabadon megválasszák az egyéni közreműködésüket a társadalom számára úgy, hogy az a legjobban megfeleljen a képességeiknek és kifejezésre juttatási szükségleteknek. Ez egy új típusú, saját magával és környezetével harmóniában élő embert fog eredményezni, egy olyan embert, aki az alkotóerejének a felső határán fog élni és nem az alsó határának közelében, mint ahogy jelenleg a legtöbb ember teszi.

14Az ezoterikai ismeretet általánosan fogják tanulmányozni, ami a sok téves, az életet akadályozó nézet eltűnéséhez vezet. Így például annak megértése, hogy mi mindannyian halhatatlan ének vagyunk, eltünteti a halálfélelmünket. Ez véget vet annak halálos gyötrelemnek, amely most tönkreteszi olyan sok ember életét és lezülleszti mind a művészetet, mind az irodalmat. Annak megértése, hogy a szenvedés csak annak aratása, amit vetettünk, segíteni fog minket abban, hogy ne adjunk figyelmet a boldogtalan énünknek és ezzel megkönnyíti élni az életet saját magunk és a körülöttünk lévők számára. A reinkarnáció megértése tisztázni fogja az összes gyűlölet-kifejeződés abszurditását. Megszűnik a férfiak és nők közötti gyűlölet, amikor megtanulják, hogy sok életet éltünk mindannyian nőként és férfiként egyaránt. A faj- és vallásgyűlölet véget ér; ha előbb nem is, de amint világossá válik számunkra, hogy váltakozva születünk fehér-, barna-, sárga- vagy fekete-bőrűnek; úgymint kereszténynek, zsidónak, muszlimnak, hindunak, buddhistának vagy ateistának.

15Amint az emberek véglegesen abbahagyják a negatív emócionalitásuk művelését, lesz energiájuk és hajtóerejük fejleszteni a szunnyadó magasabb mentális erejüket. A mentális elit fogja átvenni a vezetést, mint általában. A planetáris hierarchia megjósolja, hogy e magasabb mentális fejlődés ötszáz év leforgása alatt az elit tagjainak telepatikus érintkezését fogja eredményezni. Sőt most is vannak kívülállók számára felismerhetetlen embercsoportok, amelyek tudják mit jelent ez. A sikeres csoporttelepátia első feltétele egy a szerető megértésen – ami eleve kizárja a kritizálást és megítélést – alapuló „egyesülése a lelkeknek”. Az első jele annak, hogy telepátia működik közöttünk az, hogy szavak nélkül megértjük egymást, hogy elegendőek utalások, jelzések és jelképek.

16A dévahierarchia, ami létszámban messze hatalmasabb, mint a planetáris hierarchia, kapcsolatba lép az emberiség előkészített csoportjaival, nem csak azért, hogy a létezését bizonyítsa, hanem mindekelőtt hogy tanítsa őket. A dévák többek között megtanítanak minket az éteri látásra. Ezt úgy teszik, hogy felemelik a vibrációs képességünket a saját vibrációs képességük kölcsönhatásával. Tanítani fognak minket a szín okozatáról az éteri burok eredetű betegségre. Bizonyítani fogják a fizikalista gondolkodók számára, hogy vannak szuperfizikai világok, hogy diszkarnálódott emberek és szuperfizikai dévák léteznek és képesek kapcsolatra. Tanítani fognak minket az éteri energiák fizikájára. Ezáltal egyszer és mindenkorra megoldjuk az energiakérdést és az antigravitáció talányát is, amelyik forradalmasítani fogja a szállítást. Amint az emberek, a dévák irányítása alatt, megtanulják irányítani a saját éteri energiájukat, úrrá leszünk a fizikai fáradtságon és elsajátítjuk a maximális időkihasználást. Amint elsajátítottuk kinyerni az összes szükséges létfenntartó energiát a környező éteri világból, nem lesz szükségünk többé a durva fizikai táplálékra.

17Minden említett az emberiség módszeres éterizációjának a fokozatai, amely folyamat beteljesedése azt eredményezi, hogy az emberek nem inkarnálódnak többé fizikai szervezetbe, hanem az éteri burkuk lesz az egyedüli fizikai burkuk. Azonban ez ezeréveket fog a jövőben kitenni és csak az akkor virágzó hatodik gyökérfaj egyénei számára lesz lehetséges.

18Amikor, a még távolabbi jövőben, az emberiség eléri a kultúra valamint az emberiesség stádiumát, akkor azok a falak is ledőlnek, amelyeket mi emeltünk köztünk és a környező élő naprendszer között. A bolygónk megkaphatja akkor a „megszentelt bolygók családjának” teljes jogú tagságát. (Az ősi ezoterikai írásokban a naprendszerünk többi bolygóit nevezték megszenteltnek, mivel ott a gyűlölet egy ismeretlen jelenség, ott gonosz hatalom sincs, és a növényeket, állatokat és embereket nem öltöztetik a szerves fizikai formákba, amelyek a szenvedés testei.)

19Más bolygók emberei aztán szabadon fognak látogatni minket és mi őket. Együtt fogunk kirándulni a kiterjesztett életterünk elérhető legtávolabbi részére, a naprendszer peremére, és ott kezdünk észrevenni egy még nagyobb közösséget, a galaktikus egységet, aminek naprendszerünk az alkotórésze. Akkor, ha nem előbb, megsejtjük a nagyszerűségét annak a hatalmas, lüktető Életnek, amely az egyre magasabb szinteken létezik, annak az Életnek, amely nem hagy helyet semmilyen élettelennek. Észlelni kezdünk valamit abból a leírhatatlan boldogságból és örömből, amely betölti azokat az emelkedett isteni Lényeket, Akiknek az egész kozmosz az életterük és tevékenységi körük. Belátjuk, hogy mi egyek vagyunk Velük, úgy mint Ők is egyek velünk. Akkor megértjük, hogy csak idő kérdése, hogy egyesülünk Velük létezésben, tudatosságban és örömben.

B É K E   M I N D E N   L É N Y N E K

 

A fenti szöveg a magyar fordítása Section Twelve of The Explanation by Lars Adelskogh. Copyright © 2004 by Lars Adelskogh.

Javított 2010 július 12