TARTALOMJEGYZÉK

 

Egy első magyarázat

 

EGY
1.1  Szükségünk van egy új világszemléletre és életszemléletre

1.2  Szuperfizikai jelenségekkel bővül a világszemléletünk
1.3  A pythagoraszi iskola
1.4  A hylozoikai mentális rendszer
1.5  A valóság három aspektusa
1.6  Minden ami van, élő
1.7  A tudatosság evolúciója
1.8  A monádok
1.9  Minden egysége

 

KETTŐ
2.1  A valóság
2.2  További adalék a valóság három aspektusáról
2.3  A szuperfizikai valóság
2.4  Világok a kozmoszban
2.5  Szubjektív és objektív tudatosság
2.6  Az én és burkai
2.7  A tudat kifejeződéseinek három aspektusa
2.8  Mi az ezoterikai tudás alapja

 

HÁROM
3.1  Bevezetés az anyagi aspektus tanulmányozásához
3.2  Az ősanyag
3.3  A dynamis
3.4  Az ősatomok (monádok)
3.5  A kozmosz
3.6  Az anyag összetétele
3.7  Világok a kozmoszban
3.8  Naprendszerek
3.9  Molekuláris anyag
3.10  Néhány tény a mozgás aspektusról
3.11  Tér és idő

 

NÉGY
4.1  Az élet értelme és célja
4.2  A megnyilvánulás
4.3  Involváció és evolváció
4.4  Involúció
4.5  Evolúció és expanzió
4.6  Tapasztalás és memória
4.7  Éber tudatosság és a tudattalan
4.8  Az akarat
4.9  Passzív és aktív tudatosság
4.10  Monád és burkai az együttműködésben
4.11  Önaktiválás mint az élet értelme

 

ÖT
5.1  A tudatosság egysége
5.2  Kollektív lények
5.3  Az ember útja az egységbe
5.4  A természeti birodalmak és az aktiválás
5.5  Az átalakulás törvénye és a forma törvénye
5.6  A három legalacsonyabb természeti birodalom
5.7  A csoportlelkek és a transzmigráció
5.8  Az emberi birodalom
5.9  A fejlődés stádiumainak az ismerete

 

HAT
6.1  Az ember tudatosságfajtái
6.2  Az ember emócionális tudatossága
6.3  Az ember mentális tudatossága
6.4  Az emberiség korosztályai
6.5  A barbarizmus stádiuma
6.6  A civilizáció stádiuma
6.7  A kultúra stádiuma
6.8  Az emberiesség stádiuma
6.9  Az eszményiesség stádiuma
6.10  Az inkarnációk közötti élet

 

HÉT
7.1  Mindent törvények irányítanak
7.2  Mi egy törvény?
7.3  Mi egy élettörvény?
7.4  A hét élettörvény
A SZABADSÁG TÖRVÉNYE
7.5  A szabadság törvény
7.6  A szabadságot meg kell hódítani
7.7  A társadalmi szabadság
AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE
7.8  Az egység jelentősége
7.9  Az egységre irányuló akarat
7.10  Szolgálat
7.11  Szeretet
A FEJLŐDÉS TÖRVÉNYE
7.12  A fejlődés és az egyetemes vonzás törvénye
7.13  A fejlődés és az önmegvalósítás törvénye
7.14  Az ember fejlődése

 

NYOLC
AZ ÉN TÖRVÉNYE
8.1  Az önmegvalósítás
8.2  Önmegvalósítás a tapasztaláson és a megértésen keresztül
8.3  Bizalom az életben, bizalom az énben, bizalom a törvényben
8.4  Az önmegvalósítás akadályai
A SORS TÖRVÉNYE
8.5  Mi a sors?
8.6  Saját magunk teremtjük a sorsunkat
AZ ARATÁS TÖRVÉNYE
8.7  Az aratás törvénye abszolúte érvényes
8.8  Az aratás törvénye – a tanárunk az életben
8.9  Rossz vetés
8.10  Rossz aratás
8.11  Jó vetés
8.12  Jó aratás
8.13  A kollektív felelősségünk
AZ AKTIVÁLÁS TÖRVÉNYE
8.14  Az ember legjellemzőbb tulajdonsága
8.15  Az élet aktivitás
8.16  Az aktiválás törvénye
8.17  Az aktiválás törvénye és a szabad akarat

 

KILENC
9.1  Mit jelent az evolúció az ember számára?
9.2  Szükség van az egyensúlyra
9.3  A rossz problémája
9.4  Az élettörvények az evolúcióban
9.5  Pozitív emócionalitás létrehozása
9.6  Aktiválás
9.7  A gondolat ereje
9.8  Az aktiválás módszerei

 

TÍZ
10.1 Bevezetés
10.2 Emócionalizmus
10.3 Azonosítás és kivetítés
10.4 Az azonosítás tudatosítása
10.5 Nemazonosítás
10.6 Két-értékű és több-értékű gondolkodás
10.7 Relativitás

 

TIZENEGY
11.1  Minden energia
11.2  A hét alaptípus
11.3  A hét alapenergia
11.4  A triádok
11.5  A naprendszeri és a planetáris energiák
11.6  Ideák kormányozzák a világot
11.7  Nem vagyunk egyedül