Egy első magyarázat

 

A legtöbb embernek nincs szüksége magyarázatra, hogy miért élünk, miért vagyunk itt? Ők vagy elégedettek a létezésükkel, vagy elégedetlenek, és egyik esetben sem tudja egy ilyen könyv őket elégedettebbé tenni. E könyv nem számukra íródott.

Mindemellett van egy másik, nem nagyon nagy, de egyre növekvő csoportja is az embereknek; azok, akik tudatában vannak, hogy szükségük van magyarázatra. Ezek többsége anélkül próbált egy s mást, hogy megelégedettséget talált volna: vallás, filozófia, tudomány, okkultizmus vagy new age tanítások. Ők ösztönösen érzik, hogy nem lehet az olyan, mint ahogy a tekintélyek állítják, azaz kell lennie valami többnek, valami nagyobbnak, valami monumentálisabban nagyobb jelentőségűnek, mint amit a tekintélyek úgy neveznek: „a világ olyan amilyennek ismerjük”.

Ezt a csoportot nevezhetjük önálló keresőknek. Ők önállóak, mert maguk akarják eldönteni, mi az amit elfogadnak. Ők keresők, mert semmit sem találtak, ami kielégíti a belső kritikai érzéküket és így folytatják a keresést. Ez a könyv számukra, az önálló keresőknek íródott.

Talán a könyv olvasása során érezni fogják, hogy jó úton járnak. Semmi sem adhat az írónak nagyobb örömet, mint amikor a keresőt felfedezővé alakítja. Természetesen nem hiszi, hogy egy könyv helyettesítheti az egyén saját megtapasztalását a világról. Mindemellett hisz abban, hogy e könyv lehet egy kapu, első útmutatás egy eddig nem is gyanított világ felé. Ez a világ az ezoterikai tudás valósága.

Az élet ezoterikai ismerete idősebb, mint az emberiség. Mindamellett örök fiatalként a keresők minden egyes új generációjának szolgálatában, azoknak a szolgálatában áll, akik sosem hagyják abba a kérdezést, és akik sosem veszítik el a csoda iránti érzékenységüket.

A mi időnkben egyre több ember érdeklődik az ezoterika iránt és gazdag irodalma van, amit számos nyelven lehet tanulmányozni. Egy svéd ezoterikai gondolkodó és író, Henry T. Laurency, mindenkinél többet tett azért, hogy ezt a tudást az életről a modern ember számára is elérhetővé tegye. A munkájában a pythagoraszi tudásrendszertől, a hylozoikától indul.

1979-től egy kiadó alapítvány dolgozik Laurency írásainak terjesztésén. Az eddig publikált anyag több mint négyezer oldal, amelynek majdnem fele olvasható angol nyelven is. Talán szükség van egy bevezetőre a kezdők számára és egy összefoglalóra a haladó tanulóknak. Erre szolgál e könyv.

A magyarázat tizenkét részre oszlik, amelyek mindegyike számos fejezetet tartalmaz. A részek párokat alkotnak. Az Egy és a Kettő modern kifejezéseket használva bevezetést és áttekintést ad a pythagoraszi tudásrendszerről. A Három és a Négy technikai beszámolóféle a létezés alaptényezőiről: anyag, mozgás és tudatosság. Az Öt és a Hat az élő természettel és benne az ember helyével foglalkozik. A Hét és a Nyolc tárgyalja azokat az élettörvényeket, amelyek ismerete számunkra, emberek számára a legfontosabbak. A Kilenc és a Tíz tárgyalja az ember önmegvalósításának lehetőségeit. A Tizenegy és a Tizenkettő szélesíti a létezésünk, a múltunk és jövőnk távlatait.

Én igen hálás vagyok sok barátomnak, akik sok értékes tanácsot és építő kritikát adtak, ami elementárisan szükséges annak, aki nem az anyanyelvén ír. Ezzel kapcsolatban különösen dr. Andrew Westcombe-nak szeretném kifejezni szívből jövő köszönetem, akinek észrevételei mindig egyaránt jóindulatúak és felbecsülhetetlenek voltak.

 

Skövde, Svédország, 2004. július 9

Lars Adelskogh