1.3  Tõestused hülosooikale

1Kui inimesed saavad enda kasutusse mõne uue sõna, kaotab see varem või hiljem algupärase tähenduse. Inimesed usuvad alati teadvat millisesse mõistesse mingi sõna kuulub. Võib ennustada, et sõna „esoteeriline” saab masside sõnavara osana olema sünonüümiks praktiliselt igale asjale.

2Kahjuks on olemas ka oht, et esoteerika omandab halba kuulsust kvaasiokultismi kasvava populaarsuse tõttu. Ühe rohkem ebakompetentseid ja tasuvust haistvaid kirjanikke kiirustavad tootma igasugust prahti, sest see, nagu iga muu sopakirjandus, müüb kiiresti. Inimesed, kelle reaalsustaju on hävitanud igasugu fiktsionalism, eelistavad fiktsiooni tegelikkusele.

3On ka Swedenborgi-taolisi selgeltnägijaid, kes räägivad sellest, mida nad on näinud „sisemises maailmas”. Nemad peaksid võtma arvesse esoteerilist aksioomi, mille kohaselt „ükski iseõppinud nägija ei näinud kunagi õigesti”, sest kuigi järgmine maailm näiliselt sarnaneb meie omaga, on see tegelikult täiesti erinev. Esoteerilise teadmiseta nendest asjaoludest tõlgendatakse tegelikult kõike valesti.

4Hülosooika õigsusest (ühildumisest tõelisusega) tõestusi vajajatele on viis tõestust, igaüks neist eraldivõetuna täiesti piisav ja võrratu loogilise paikapidavusega. Need viis on:

 

loogiline tõestus,

selgitustõestus,

ennustustõestus,

selgeltnägemistõestus,

katseline tõestus.

 

5Loogiline tõestus seisneb selles, et hülosooika moodustab vastuoludeta ja vääramatu mõttesüsteemi. Sellist süsteemi ei saa koostada inimintellekt ega ilma teadmiseta tõelisusest. See ei saa kunagi sattuda vastuollu teaduse poolt lõplikult tuvastatud faktidega. Kõik uued faktid leiavad selles süsteemis oma koha. Mida kaugemale edeneb uurimine, seda ilmsemaks muutub asjaolu, et hülosooika on ainuke paikapidav tööhüpotees. Enamikule inimestest ei saa see olla millekski muuks inimkonna praegusel arenguastmel.

6Selgitustõestus: hülosooika selgitab kõige lihtsamal, ühtsemal, üldisemal, vasturääkimatumal ja ümberlükkamatumal viisil tuhandeid muidu täiesti seletamatuid fakte.

7Ennustustõestus: juba on olemas hulk tõendatavaid ennustusi (piisavalt palju, et täita köidet) inimese poolt ennustamatutest avastustest, leiutistest ja juhtumitest, mis on saanud kinnituse.

8Selgeltnägemistõestus: nagu kinnitavad ka india rad˛a-joogid, võib igaüks, kes on valmis läbi tegema tarviliku treeningu, arendada endas varjatud omadusi, mis ühel päeval saavad olema kõikide poolt omatud võimed. See tähendab võimalust hankida objektiivne teadvus üha kõrgemates, praegusel hetkel nähtamatutes molekuliliikides ehk agregaatolekutes.

9Katseline tõestus (maagia) tähendab, et teadmistega asjassekuuluvatest loodusseadustest ja nende rakendusviisist ning füüsilis-eeterlike aineenergiate kasutamisega põhjustatakse muudatusi ka tihkes füüsilises aines. Maagia on mitmetel põhjustel siiski keelatud. See annaks relvad inimkonna kõikvõimalike bandiitide kätte ja ahvatleks neid igasugustele kuritegudele. Teadlased on tembeldanud maagikud petisteks ja pidanud kõiki selliseid nähtusi võimatuteks, sest need on „vastuolus loodusseadustega”. Maagikutest on saanud märtrid ka teistel viisidel. Sensatsiooninäljased nõuavad neilt üha enam sensatsioone. Abivajajad piiravad ohvrit abinõuetega. Uudishimulikud tahavad saada lahendust igale oma probleemile.

 

Väljavõte Henry T. Laurency teosest „Teadmine tõelisusest”