Föredrag i hylozoik

"Mänskorna är ett och jag är ett med dem.
Jag söker älska, icke hata.
Jag söker tjäna, icke begära återtjänst.
Jag söker hela, icke såra.
Låt inre enhet övervinna yttre söndring.
Låt kärlek härska. Låt alla mänskor älska."
,
ett gammalt mantra.

Förteckning över videoinspelningar (VHS-180 min/band)
Datum
880709

891111

881022

900811

881119
890121
-22


890318

890506

890708
890909
891201

900127
900310
900609

951209

Föredragshållare
Lars Adelskogh

Lars Adelskogh

Lars Adelskogh

Lars Adelskogh

Lars Adelskogh
Lars AdelskoghLars Adelskogh

Lars Adelskogh

Lars Adelskogh
Lars Adelskogh
Lars Adelskogh

Lars Adelskogh
Lars Adelskogh
Lars Adelskogh

Lars Adelskogh
Ämne/Titel
Den esoteriska kunskapstraditionen.
Den esoteriska kunskapstraditionen.
Människans medvetenhetsutveckling.
Människans medvetenhetsutveckling.
Livets lagar.
Människans högre mentalmedvetenhet och dess utveckling.(seminarium)
Hylozoikens mentalsystem.
Kristendomens esoteriska sida.
Planethierarkien.
Vad är en människa ?
Platons Idevärld Intuitionens värld.
Esoterisk läkekonst.
Tankekraft.
Lära för livet, 4000 år av esoterisk pedagogik.
Den mentala revolutionen

Tid:
2:35

2:45

2:00

2:27

2:09
7:003:00

2:19

1:38
1:00
2:23

2:52
2:40
2:20

3:00

Inspelningarna är gjorda med enkel utrustning under enkla förhållanden, jag ber därför med överseende med den tekniska kvaliten som kan variera.

Vänligen Bo Ahlström

Beställningar kan göras per telefon eller brev till:

CDS Videobibliotek
Ytter Skälby
731 91 Köping
Tel. 0221-43301


Invokation:
Låt ljusets energier genomströmma och väcka mänskligheten
Låt fredens ande utbreda sig
Låt människor av god vilja allestädes mötas i samarbete
Må förlåtelse av alla bli tidens lösenord
Låt makt åtfölja de storas strävan
Så låt det bli och hjälp oss fullgöra vår del.